Patiko? Pasidalinkite!

Prieš 77 metus,  1941 m birželio 22-ają,  prasidėjo Antrasis pasaulinis karas, į Lietuvą įsiveržė vokiečių okupantai. Per kelerius metus jie kartu su vietiniais išdavikais Lietuvos teritorijoje nužudė apie 700 tūkstančių žmonių. Kituose regiono kraštuose ir plačiau Europoje buvo nužudyta milijonai žmonių. Birželio 22-ają įvairiuose Europos kraštuose minima Atminties ir gedulo diena. Lietuvoje ši diena minėta įvairiose šalies vietose-Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir kitur.

Jau 4 val. ryte Vilniaus Antakalnio kapinėse fašizmo aukas pagerbė V. Orlovo vadovaujami antifašistai. Jie uždegė žvakes, atnešė gėlių, pagerbė šiose kapinėse palaidotus tarybinius karius, tarybinius partizanus. Nuo 12 val. Kauno IX forte fašizmo aukas pagerbė grupė Socialistinio Liaudies fronto (SLF) atstovų. Po to jie aplankė IX forto muziejaus ekspoziciją. O nuo 17 val. Klaipėdoje fašizmo aukas prisiminė ir pagerbė V. Titovo vadovaujami pajūrio antifašistai. Kadaise išvaduojant Klaipėdos kraštą, vyko nuožmūs mūšiai, čia žuvo labai daug tarybinių karių.  

Prisimenant karo žiaurumus, svarbu paminėti Lietuvą labai palietusį Holokaustą-masines žydų žudynes.  Štai Vilijampolėje ir kitose Kauno vietose jau nuo 1941 m. birželio 24 d. vakaro prasidėjo žydų pogromai. Nužudyti keli tūkstančiai. Liepos 16d. netoli Linkuvos nužudyti apie 300 žydų-vyrų, moterų, vaikų.  Jie buvo sušaudyti miške prie Dvariukų kaimo. Rugpjūčio 1-19 d. ir rugsėjo mėnesį Pivonijos miške šalia Ukmergės nužudyti apie 7000 žydų. Iš viso Holokausto aukomis Lietuvoje tapo apie 220 tūkstančių žydų kilmės žmonių.

Apgailėtinas reiškinys, jog Lietuvoje  išgarbinti budeliai, kurie nuo 1941 m. birželio mėnesio šaudė žmones, žydšaudžiai ir kitų taikių mūsų krašto žmonių žudikai. Štai Pakruojo rajone yra J. Noreikos vardu pavadinta mokykla. J. Noreika Šiaulių krašte ir Žemaitijoje žudė žydus, o dabar jo vardu pavadinta mokykla. Kam taip daroma? Kad pažeminti Lietuvą? Išgarbinti ir J. Žemaitis-Vytautas, J.Misiūnas-Žalias Velnias, A. Slučka- Šarūnas, J. Krikštaponis bei kiti budeliai. Tikėsimės, kad ateis permainos, bus atstatyta istorinė tiesa.

Kauno IX forte (kuriame per kelerius karo metus fašistiniai okupantai ir vietiniai išdavikai nužudė virš 50 tūkstančių žmonių) Socialistinio Liaudies fronto atstovai G. Grabauskas, V. Bladikienė, H. Juodiška, A. Kazlauskas, A. Tenegoskytė, D. Survilienė uždegė atminties žvakes, padėjo gėles, buvo skaitomos  a.a. poeto antifašisto Aleksandro Boso eilės. Po to SLF atstovai aplankė muziejaus ekspoziciją. Čia, IX forte, dar Smetonos režimo laikais kalėjo kairiųjų lyderiai K. Didžiulis, M. Šumauskas, A. Sniečkus ir daug jų bendražygių. Fašistinės okupacijos laikotarpiu čia nužudyta 35 tūkstančiai žydų kilmės žmonių, žymūs antifašistai P. Zibertas, B. Žekonis ir daug jų bendražygių, pažangiosios inteligentijos atstovai –kaip T. Lomsargis ir daug kitų taikių Lietuvos žmonių. Kai kurie IX forto kaliniai iš čia pabėgo-kaip tai padarė A. Feigelsonas ir didėlė jo bendražygių grupė. Buvo keli stambių pabėgimų atvejai ir dar visa eilė atvejų, kai pabėgo nedidelės grupės. Muziejaus ekspozicija tikrai įspūdinga, ją pravartu pamatyti tiek Lietuvos žmonėms,   tiek užsieniečiams. Mums lankantis IX forte, čia buvo ir turistų grupės iš Japonijos, Brazilijos, Lenkijos bei kitų užsienio kraštų.

Giedrius Grabauskas

Būkime vieningi paremti g


Patiko? Pasidalinkite!