Patiko? Pasidalinkite!

Teigiama, kad šiame sąvartynas (nors Ignalinos AE jį įvardina, kaip – atliekyną) bus laikomos labai mažo aktyvumo radioaktyvios atliekos

Valstybės įmonėje Ignalinos atominėje elektrinėje (toliau – IAE) vykdomi Labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyno statybos darbai (projektas B19-2).

Šio projekto tikslas – įrengti infrastruktūrą, skirtą galutiniam labai mažo aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų sutvarkymui. Įgyvendinus projektą, bus pastatytas atliekynas (jis dar vadinamas ,,Landfill“ tipo atliekynu), kurį sudarys trys atliekų talpinimo moduliai, į kuriuos bus dedamos labai mažo aktyvumo trumpaamžės atliekos.

Atliekyne numatoma saugoti apie 60 000 m3 labai mažo aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų. Atliekas patalpinus į atliekyną, jos bus galutinai sutvarkytos.

Šiuo metu vyksta intensyvūs būsimų atliekų talpinimo modulių pamatinės plokštės įrengimo darbai. Užbaigus statybos darbus nuo 2020 metų planuojama pradėti statybos užbaigimo procedūras bei pradėti atliekyno eksploatavimą.

Atliekynas įrenginėjamas šalia kitų IAE naujai įrengtų kompleksų, skirtų radioaktyviųjų atliekų tvarkymui, būtinų IAE eksploatavimo nutraukimui įgyvendinti: panaudoto branduolinio kuro saugyklos (projektas B1) ir kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso (projektas B3/4).

Pirma projekto dalis (projektas B19-1) buvo įgyvendinta 2013 metais, kai buvo pastatyta ir pradėta eksploatuoti buferinė saugykla, kurioje atliekos kaupiamos iki jas pervežant į atliekyną.

Tokio tipo atliekynai jau veikia Oskarshamn, Forsmark ir Ringhals atominėse elektrinėse (Švedija).

Toks labai mažo aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų sutvarkymo būdas yra tvarus ir neperkeliantis naštos ateities kartoms. Dėl to, kad tai yra trumpaamžės atliekos, šio atliekyno teritorija po tam tikro atliekų išlaikymo periodo galės būti naudojama be apribojimų.

Projektas B19-2 yra finansuojamas Europos Sąjungos Ignalinos programos lėšomis.

BV inf.


Patiko? Pasidalinkite!