Patiko? Pasidalinkite!

LRT – Lietuvos visuomeninis transliuotojas, kurio misija – tarnauti visuomenei, teikiant objektyvią, patikimą informaciją šalyje ir pasaulyje gyvenantiems Lietuvos žmonėms, kurti ir transliuoti profesionalias šviečiamąsias, kultūrines ir pramogines programas, telkiančias ir vienijančias pažangai.

LRT- portale paskelbtas straipsnis (Andrius Baranauskas. Nugalėk „marozą“ savyje. Nueik į „Baltic Pride“), kuris liepia eiti į paradą ir palaikyti tuos, kurie per užpakalį meilę “gimdo”, bet ne vaikus. Tai yra grynų gryniausias įžeidimas ir menkinimas tų kurie nepritaria šiai “pederastijos” propagandai ir pasisako už tradicinę šeimą.

“LGBT – kokie 5 procentai populiacijos. Kurie dirba, gyvena, moka mokesčius – bet bendros banko paskolos paimti negali. Ir jei atsidurs ligoninėje, tai kitas poros narys negalės lankyti, nes kartu pragyventi dešimtmečiai teisinės sistemos akyse jo dar nedaro šeimos nariu”, -rašoma LRT portale.

Esmė yra viena, Gamta-Dievas sukūrė žmogų, tam Jis daugintųsi, kaip ir visa kita gyvūnija, augmenija ir tai kas yra gyva šioje planetoje. Kai medis suserga, jis nebeduoda vaisių ir tie kas turi tarkim vaismedžių sodą žino, kad tokį medį reikia gydyti…

“Pederastijos” propaguojamas gyvenimo būdas yra savęs susinaikinimo būdas, nes: jų matematika yra tokia 1+1=-2, jie po savęs nieko nepalieka, jiems mirus Lietuva eina į minusą. Normalioje šeimoje 1+1= 1,2,3,4,5… nes, normalios šeimos po savęs palieka palikuonis , kurie tęsia šeimą, gimdydami (duodami vaisius).

Kodėl šita “pederastija” yra propaguojama?

Kaip ir minėjau, jie negali per užpakalį vienas kito apvaisinti, todėl jiems reikalingi donorai, tęsti jų “madą” ir “gyvenimo būdą”. Nesmerkiu nei vieno sergančio žmogaus ir nesakau, kad juos reikia naikinti ar dar kitaip iš jų šaipytis, tai tiesiog, mano nuomone yra sergantys žmonės, kuriais sistema naudojasi ir taip naikina normalios šeimos sampratą, šimtametes tradicijas, kultūrą ir papročius.

Netapk marozu, nepasiduok šiai propagandai ir tikrai neik į “pederastijos” paradą! Kažkada visa tai buvo traktuojama kaip liga…

Tai yra mano asmeninė nuomonė paremta protėvių pagarba, tradicijomis, papročiais ir šimtamete kultūra. Tikiuosi, kad už šią nuomonę nubūsiu persekiojamas, nebus iš mano pažiūrų šaipomasi ar tyčiojamasi. Manęs tiesiog nedomina svetimybės ir, mano giliu įsitikinimu tuštybės.

Kai kas turbūt pamiršo, kad Lietuva yra konstitucinė valstybė ir 38 LR Konstitucijos straipsnis sako:

Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas.

Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę.

Santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu.

Valstybė registruoja santuoką, gimimą ir mirtį. Valstybė pripažįsta ir bažnytinę santuokos registraciją.

Sutuoktinių teisės šeimoje lygios.

Tėvų teisė ir pareiga – auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti.

Vaikų pareiga – gerbti tėvus, globoti juos senatvėje ir tausoti jų palikimą.

Nebūk marozas, gerbk LR Konstituciją!

Eligijus Paulauskas


Patiko? Pasidalinkite!