Patiko? Pasidalinkite!

Gegužės 24 d. Seimo Žemaičių laikinosios grupės nariai, vadovaujami grupės vadovės, Seimo Lietuvos socialdemokratų darbo (LSDD) frakcijos narės, Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkės Rimantės Šalaševičiūtės, aptarė Žemaičių vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose jubiliejaus programos planą, jo vykdymo eigą, pasidalino vykdomomis iniciatyvomis. Grupės pasitarime dalyvavo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis.

Grupės vadovė R. Šalaševičiūtė priminė, kad intensyviai įgyvendinami programoje numatyti veiksmai: Vyriausybės sudaryta darbo grupė sprendžia finansavimo klausimus, Lietuvos bankas rūpinasi jubiliejinės proginės monetos išleidimu, ruošiamasi kitoms iniciatyvoms.

„Tariamės dėl baigiamojo Žemaičių vardo jubiliejaus proga skirto renginio Operos ir baleto teatre. Nors 2019 m. vasarą Operos ir baleto teatrą žadama remontuoti iki rudens, tačiau tikimės, kad tai bus padaryta. Mums siūloma data renginiui – rugsėjo 24 d. Tikimės, kad į renginį galėsime pakviesti apie tūkstantį svečių iš visos Lietuvos“, – informavo Seimo laikinosios žemaičių grupės pirmininkė R. Šalaševičiūtė.

Be jau minėtų priemonių, siūloma įsteigti ir pagaminti Žemaitijos vardo jubiliejui skirtą atminimo ženklą, kuriuo baigiamojo renginio metu būtų apdovanojami žmonės už nuopelnus Žemaitijai. Planuojama surengti įvairių konferencijų, išleisti Žemaitijai ir jos paveldui skirtų leidinių. Tikimasi, jog prie šių renginių ir leidybos finansiškai ar idėjų įgyvendinimu prisidės visos Žemaitijos regionui priklausančios savivaldybės, tačiau kol kas sulaukta ne visų savivaldybių pasiūlymų.

„Tikimės, jog su Vyriausybės kanclerio pagalba, „Lietuvos paštu“ ir Žemaičių kultūros draugijos prezidiumo nariais A. Žebrausku bei E. Žalpiu pavyks išleisti šiai sukakčiai skirtą pašto ženklą“, – sako R. Šalaševičiūtė.

Primename, kad Seimas jau yra paskelbęs 2019-uosius metus Žemaitijos metais. Kitąmet bus minimos pirmą kartą Žemaitijos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose (Ipatijaus kronikoje aprašant Haličo–Voluinės didžiųjų kunigaikščių ir Lietuvos taikos sutartį minimi ir du žemaičių kunigaikščiai Erdvilas (Gerdvilas) ir Vykintas) 800-osios metinės.

2017 m. spalio 12 d. priimtame nutarime pabrėžiama Žemaitijos lemiama reikšmė Lietuvos ir Baltijos jūros rytų pakrantės XIII–XIV a. valstybių formavimosi istorijoje Vokiečių ordinui vykdant kuršių ir prūsų genčių nukariavimus, taip pat pažymimas Žemaitijos vaidmuo Europos istorijoje 1236–1422 m. laikotarpiu, 200 metų trukusi kova su Ordinu ginant savo žemę ir laisvę, indėlis į pergalę Saulės ir Durbės mūšiuose užtikrinant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės stiprėjimą, apsaugant latvių ir estų žemes nuo prūsų likimo.

LRS inf.


Patiko? Pasidalinkite!