Patiko? Pasidalinkite!

Valstybės mastu į žmonių programavimo darbus įsitraukia viešosios informacijos priemonės, įskaitant televiziją, internetą, formuojant bendrą visuomenės nuomonę taip, kaip užsakovams palanku.

Tokio perprogramavimo rezultatas – kai kuriems, ypač jauniems, žmonėms vertybe tampa globalizacija, gėjų santuoka, o tautiškumas, vyro ir moters santuoka – atgyvena ir t.t. Anksčiau žmogaus kultūringumas buvo vertybė, menas reiškė harmoniją ir mokė amžinųjų vertybių.

Dabar seksualumas tampa svarbesnis už išmintį, o menas pilnas ydingumo ir išsigimimo apraiškų. Visa tai – tik detalės, kuriančios žmonijos sąmonės degradacijos iš mąstančio žmogaus į gyvūno sąmonę paveikslą.

Tarnaudami tik kūnui, kad visiškai patenkintų jo poreikius, žmonės pamiršta Dvasią ir iš mąstančio žmogaus formuojasi gyvūnžmogis, gyvenantis tik dėl savo poreikių patenkinimo.

Taip bet kokie dvasiniai siekiai ir idealai praranda savo gilią prasmę, o to ir siekia Involiucijos pasauliai, nes gyvūnus paprasčiau valdyti ir jais visaip manipuliuoti, duodant jiems maisto ir to ko reikia, o mąstantys žmonės neparankūs, nes dvasiniai idealai jiems aiškumo suteikia ir manipuliacijų matymą.

Vartotojiška visuomenė gyvuoja iškreipus demokratijos ir laisvės idealus, kurie buvo brangūs seniesiems idealistams. Taip jau yra, kad visuomenė visiškai degraduoja, kada joje nebelieka vietos idealizmui, nes būtent idealistai yra evoliucijos variklis, kadangi patys dėl kitų ir ateities aukodamiesi jiems naują gyvenimą atveria į aukštesnę evoliucijos apviją.

Visuomenė degraduoja vartotojiškumui įsitvirtinus dvasinėje sferoje, švietimo ir kultūros srityse. Tuomet idealistai, siekiantys Gėrio savo tautai ir žmonijai, laikomi kvailiais, apšaukiami melagiais, siekiančiais pasinaudoti kitais, tremiami iš šalies arba naikinami.

Astrėja


Patiko? Pasidalinkite!