Patiko? Pasidalinkite!

Lietuvių kalba. Kuo toliau domiuosi mūsų kalba, jos struktūra ir jos istorija. Man iškyla vis daugiau klausimų. Mažvydas, taip sudarkė lietuvių kalbą jog tai galima prilyginti tautos genocidui.

Lietuvių kalba ko gero nesiskyrė nuo rusų, baltarusių, ir germanų kalbos. Tai ko gero buvo viena kalba su keletą vienam ar kitam regionui savu dialektu. Kodėl Mažvydas sudarkė kalbą. Vatikano šunys visais laikais valdė didžiąja dalį pasaulio. Kaip užgrobiamos tautos. Viena iš užgrobimo taktikų yra kalbos sulaužymas.

Sulaužius kalbą ir iš jos išėmus žodžių reikšmes, nelieka tautos savimonės ir kultūros. O tauta be kultūros ir be savimonės labai greitai numiršta. Nes viena karta, nebegali išaiškinti jaunai kartai papročių svarbos, ir perduoti žinias taip jog jaunoji karta tai išjaustų.

Kaip pavyzdį, paimsiu keletą žodžių. Štai žodis karalius. Pabandykime iš šio žodžio suprasti sampratoje, ką norima juo apibūdinti. Karalius žodį išskirstykime dalimis. Kar. al. ius. kar- karas. Al- vesti. galūnė visiškai bereikšmė. Arba paimkime lietuviškus vardus. Liepa, Rūta, Ažuolas. Štai čia vardai turintys prasmę. Iš to žodžio galima suprasti daiktavardinę reikšmę.

O kokia bus reikšmė vardo Agnė, Ieva.Arba sudurtiniai, vardai tokie kaip Gražvyda. Vytautė. Arba visiškai bereikšmiai vardai tokie kaip Benadiktas, Pranciškus, Jonas, Motiejus. Štai čia ir prasideda nesusišnekėjimas. O iš jo kyla net karai. Tai gi Mažvydas, pasamdytas Romėnų, ėmėsi darkyti lietuvių kalbą.

Darkė ir keitė reikšminius žodžius į nereikšminius. Kol padarė taip, jog mes nebesusišnekame tarpusavyje. Savaime suprantama, net ir Mažvydui nepavyko visiškai sužlugdyti lietuvių kalbos. Liko keletas reikšminių ir bendrinių žodžių kuriuos tebenaudoja visa baltų civilizacija. Imkime žodelį bėda. Rusai, baltarusiai ir dar keltas tautų šį žodi naudoja su savo dialektu. bet jis toks pat ir reikšmė ta pati. Imkime dar viena žodeli siena.

Vėl gi mūsų kaimynai naudoją šį žodį tik su savo dialektu. Utenos, Anykščių, Varėnos ir Žemaitijoje dar tebenaudoja senąją kalba. daugelis žodžių yra prasminiai. Juk Lietuva turi kelis regionus. Kodėl iš visų regionų atimti kalbos manieras istoriją ir įbrukti Suvalkijos tarmę. Kas pasakė, kad Suvalkijos tarmė yra taisyklingiausia. Tai jauna kalba, joje labai daug svetimų kalbų priemaišų. Bet juk to ir siekė Šv. Romos imperija. Mylėkime savo kalbą, savo dialektą, ir nesigėdinkime ją naudotis prie kitų žmoniu.

Ričardas Auglys 


Patiko? Pasidalinkite!