Patiko? Pasidalinkite!

Troškimas būti reikalinga ir baimė tapti nereikalinga – šie nerimastingi palydovai lydėjo mane gyvenimo kelyje, kol nepradėjau abejoti kelionės kryptimi. Tačiau pasukti iš kelio pasirodė ne taip paprasta: mąstymo inercija atkakliai laikė mane išvažinėtose vėžėse.

Teko staigiai ir ryžtingai pasukti vairą iš kelio į tylią ir ramią proskyną, kad galėčiau sąžiningai savęs paklausti: “Kodėl man taip reikia būti reikalingai?”, “Kodėl man taip svarbu būti naudingai? Ir jeigu kalba eina apie mano gyvenimą, tai prie ko čia kokia nors nauda kitiems žmonėms?”

Klausimai reikalauja atsakymų. Tik mes ne visada pastebime, kad juos gavome. Ir niekada nežinai, iš kur jų laukti. Aš pati atsakymą gavau, perskaičiusi atsitiktinai į akis pakliuvusią istoriją:

“Kažkoks išminčius keliavo su mokiniais, visi atėjo į mišką, kur buvo kertami medžiai. Beveik visas miškas buvo jau iškirstas, išskyrus vieną didžiulį medį. Medkirčiai atsakė į jų klausimą:

-Šitas medis visiškai nenaudingas. Jis neturi nė vienos tiesios šakos, o kamienas toks šakotas, kad nebetinka gaminti baldams. Jo dūmai kenkia akims, dėl to ir malkų iš jo neišeis. Iš šito medžio jokios naudos.

Išminčius nusijuokė ir tarė savo mokiniams:

-Būkite kaip šis medis. Jeigu esate naudingi – jus nukirs, jūs tapsite baldais ar buitiniais rakandais. Būkite absoliučiai nenaudingi, ir tada užaugsite galingais medžiais, šimtai žmonių susiras šešėlį nuo kaitrios saulės po jūsų šakomis.

O paskui paaiškino: Būkite paskutiniais išlikusiais medžiais. Neįrodinėkite savo svarbumo ir reikšmingumo. Gyvenkite nepastebimai, kad netaptumėte naudingu daiktu. Gyvenimas – tai poezija, o ne prekė turguje. Aš nesakau, kad neturite daryti nieko naudingo. Tik tai darydami, prisiminkite, kad tikroji patirtis ir didi ekstazė ateina iš visiško nenaudingumo. Per poeziją ir meilę. Jeigu sugebate sukurti tai, ko neįmanoma paversti preke, jūsų širdis užpildys didžiulis džiaugsmas. Būkite savimi ir dirbkite savo darbą. Jūs čia gyvenate ne tam, kad jumis prekiautų”.

Jei stengiatės būti naudingu, jumis pasinaudos. Jeigu stengiatės būti reikalingu, jus privers ką nors daryti ir pasinaudos kaip įrankiu.

Blogiausia, ką galime padaryti – versti save būti reikalingu, kad įrodytume savo teisę gyventi. Mes ir taip užsitarnavome šią teisę, kitaip negyventume. Pasaulyje nėra nieko nereikalingo. Dėl to mums nereikia būti reikalingais. Mums reikia tiesiog būti.

Galbūt jums, kaip ir man, apie tai niekas nepasakė. Juk jūsų naudingumas tikriausiai kažkam labai naudingas. Apsidairykite. Sustokite. Atsigręžkite į save. O gal save jau pamiršote?

Kol nenuvarėte savęs kaip darbinio arklio, turite suvokti, kad gyvenimas driekiasi į dvi puses: į save – ir nuo savęs, kieno nors naudai. Pasirinkite eismo juostą, artimą jūsų širdžiai, o ne kažkam iš šalies.

seimairnamai.eu


Patiko? Pasidalinkite!