Patiko? Pasidalinkite!

Su pagarba turintiems kitas žinias. Kuomet žmones numarino, palikdami posakį,- mirusius palikite laidoti mirusiems?

Visais laikais pati didžiausia kova vyko ir tebevyksta prieš žmogaus protą. Dabar ypač aršiai, nes žmogus pradeda nubusti, valosi nuo pilamų teršalų į sąmonę per visus galus. Tiek išorėje, tiek ir viduje. Žmogus bunda gyvybei. Gyvenimui. Nejaugi niekuomet nekilo klausimas tiems, kurie eina tobulėjimo, kiti tai įvardija dvasiniu keliu, kodėl taip primygtinai iš jų reikalaujama atmesti protą?

Tad kodėl „dvasinis” pasaulis, kuris beje realus, taip bijosi Proto, „kuris nematomas ir neapčiuopiamas”? Ir prirašyta ne tiek jau ir daug…Nors ne, prirašyta daug, tik neįvardinta, kad tai Protas. Tai įvardinti žmogui, būtų didžiausia klaida, ir atėjūnų savižudybė. Nei kiek nesumažinu,- jų savižudybė. Protas, tai yra gyvybė mumyse. Tai gyvo žmogaus „dievas” arba gyvybė, kuri teka per kūną.

Tik apvertus tai aukštyn kojomis ir pavertus į mitologiją buvo galima uždengti uždangą ir patalpinti žmogų į juodąją mirties dėžę dar gyvam esant. Atidžiai įsiklausykite į žodį Protas, kuris taip sumenkintas, kad rašome iš mažosios raidės, o dievą, nežinodami net jo vardo, iš didžiosios. Tad atsigręžkite, dievas skaitant iš kitos pusės yra veidas. Tavo veidas rašomas iš didžiosios raidės.

Protas, protonas, protėviai. Kas yra pro-tonas? Tonas fiz. garso virpesių dažnis: tonus skirstoma pagal stiprumą, aukštį ir tembrą, garso pagrindinio dažnio moduliacija, būdą, laikyseną, manierą.

Fizikoje, kūnų moksle, sakoma, protonai ir neutronai. Tas pats plius ir minus. Taip mėgstamas dvasiniuose terminuose paverstas mistiniais IN ir Jan. Galima kapstytis be galo be krašto, išliekant gyventi religinėse dvasinėse iliuzijose įvairiomis kalbomis įvairiose šalyse, atmetus žinias, kad tas in ir jan yra ne kas kita, kaip Visa-tos Proto kuriamoji energija. Induizme vadinama Čita.

Kiekvienas, baigęs mokyklą, žinote, kad ląstelė yra gyva, gyvena savarankišką gyvenimą, dauginasi, dalijasi ir minta, turi visą energetinę gyvybinę ir šalinimo sistemą.
Šiek tiek pacituosiu mokslinių žinių, su savo pastebėjimais intarpose ir padidintomis raidėmis, kurios aiškiai tai pasako, bet neatskleidžia bendro vaizdo, tad lengvai tuo ir apgaudinėja.

„…Ląstelė kvėpuoja, gyvena, juda ir dauginasi tik dėka protonų. Ląstelinio kvėpavimo lygtis:

Angliavandeniai + deguonis -> anglies dioksidas + vanduo + energija.
Fotosintezė (iš senovės graikų φωτοσύνθέσις, pažodžiui sujungimas šviesa, iš φως, phos – šviesa, συν~, syn~ – kartu~ ir θέσις, thésis – jungimas) vadinama įvairių organinių medžiagų gamyba (sintezė) organizmuose iš neorganinių medžiagų, naudojant saulės energiją, kuri priimama per šviesą sugeriantį pigmentą chlorofilą.
Fotosintezės aktyvumas priklauso nuo apšvietimo intensyvumo, CO2 kiekio, oro temperatūros. Jos esmė – organinių medžiagų gaminimas, į aplinką išskiriant deguonį”… (Mums reikalinga šviesa).

Rusnė Žinelė nuotrauka.

„… Aktyvioji varža. Jos didumas priklauso nuo medžiagos, iš kurios sudarytas KŪNAS, SAVITOSIOS elektrinės varžos ir kūno formos. Varžos matavimo vienetas yra omas (Ω)”…

Pasižiūrėkite į omo ženklelį, kuris aiškiai nurodo,- atviras reguliuojamas lankas. Čia dar tiems, kurie vis OM gieda dvasinėse sueigose.
„…Judėdami kūnu, elektronai atsitrenkia į jo a(1)-tomus (apimtis, tūris, talpa, intensyvumas, stiprumas) ir perduoda jiems energiją, kartu įkaitindami kūną ir naudodami Šaltinio energiją…”

Taigi, aiškiai pasakyta,- be PRO-TOnų ląstelė nekvėpuos ir bus mirusi. O gyvoje teka galinga energija. Tokia galinga, kad sunku mums net įsivaizduoti, nes esame išsibalansavę, o tiksliau išbalansuoti blokuojant protonų energijos srautų veiklą…

Žmogus, kaip žinia atspindi visą makrokosmosą. Tad jau niekam ne paslaptis. Tai įvairių elementų sistemų gyvoji veikla ir sąveika su Visa-ta. Visame kūne. Žmogaus kūnas, tai ištisa, nepertraukiama PRO-TO(nų) veikla, niekaip neatsiejama nedaloma, neskaidoma. Galvos ir stuburo smegenys yra elektos laidininkai. Elektra sklinda neuronų pagalba ir aprūpina visą kūną, kiekvieną ląstelę energija per kūną. Tad, siekiant riboti Visa-tos Proto gyvybę, sumažinant energijos srautų galingumą arba „dievą” tavyje, reikėjo visai nedaug,- blokuoti Visa-tos Proto-energijos srautus įvairiuose lygmenyse ir jų sandūrose prijungiant tarpinius modemus.

Vietininkai žemėje pasidalino valdymo teritorijas ir savo teritorijų ribose, pradėjo mokyti naujas kartas iškreiptomis žodinėmis sampratomis. Likusius gyvus liudininkus naikinti, o atsiradusius, šalinti toliau. Sukurtos įvairios sistemos, religijos ir dvasiniai mokymai su nurodytais mokymais ir metodikomis kaip ir ką mokytis.

Žmogaus nuotaikas lemia jo paties PRO-TO(nų) pralaidumas. Elektros bangų srautų vibracijos ir jų dažniai, paprastai tariant. Nebus reikiamos varžos balanso, būsi merdintis arba miręs. Balansui užtikrinti, vaikas turi augti geroj terpėj. Kad to neįvyktų, sukurtos sistemos pasistengia jau prieš gimimą mažinti tavo PRO-TOnų ir elektronų harmoniją arba darną(dermę), o užgimus paleidžiama į sukurtų sistemų mėsmalę. Naudojamas klasikiniu pavadintas metodas, bizūnas ir meduolis arba duonos ir žaidimų. Sako viena, daro kita. Tam paskirti vaidmenys dirbantiems medicinos, švietimo, kultūros ir pramogų, psichologinės pagalbos, socialinės rūpybos ir daugelyje kitų sistemų valdomiesiems.

Savitarpio nesutarimams,- įvairių šalių teritorinės tautų istorijos, kuriose nurodoma klasinė ir kastų atskirtis „nuo amžių amžių” ir kitos mokslinės geo pažinimo sritys. Manipuliavimas tuo, gimdo karus pagal „skaldyk ir valdyk” principą.
Kad nenukrypti nuo pagrindinės temos, pasakysiu, kad visais šiais būdais ir teršiamas mūsų PROtas.

„Protėviai” mūsuose kaip vidiniai, vientisi, neatsiejami, nedalomi gyvybiniai energoinfo srautai, arba Šaltinio galia mūsų kūnuose, blokuojami. Mes tiesiogiai mintame visat-os PRO-TOnais. Visa tai naikinama. Su tuo vyksta visais laikais pati didžiausia kova. Kai bus nugalėtas PROTAS, bus galutinai nugalėta ir GYVA PROTO žmonija. Tuomet tikrai įsivyraus klonai ir robotai. Nepasiduokime ir nenaikinkime patys savęs. Išsivalykime savo PRO-TOnus nuo primetamos disharmonijos,- bizūno – meduolio ir apgaulės.
Induizme nedarna vadinama adharma- nesantaika, disharmonija, nenatūraluma, neteisumas, blogis, amoralumas, nedorumas ir atvirkštumas.
Tebūnie mūsų PROTas ir Gyvybė teka per kūną tyra, aiški, skaidri. Tai mūsų šviesa, kurią taip nori galutinai išjungti, užgesinti. Posakis palydint mirusįjį,- šviesus proto žmogus buvo, žinomas visiems.

Rusnė Žinelė nuotrauka.

PROToGyvybė nedaloma, neatsiejama ir vientisa. PROToGyvybės jungtis Aš-yje įvardijama SĄMone. Rusiškai ir angliškai lengviau atsiveria žodinė prasmė. Rusiškai protas- um, varža žymima Om. OUM garsas reiškia veržti, reguliuoti Protą. O tiksliau, veržti, reguliuoti savo Šaltinio galių pralaidumą.

Sąmonė- rus. soznajije, verčiant liet.- Paties Žinios arba PATS. Arba Aš ESU. Tad visa trejybė tavyje,- Protas ir per kūną iš Šaltinio tekanti maitinanti El-ektra (čia pagal vaizdinių supratimą). Visa tai yra šviesa, jėga, gyvybė.
Didžiulė paslaptis ir didžiulė apgaulė.
Čia trumpai.

Rusnė Žinelė


Patiko? Pasidalinkite!