Patiko? Pasidalinkite!

Pakilk į kovą, nemiegok lietuvi,
Parodyk savo valią išdavikams
Kurie, paskleidę velniškus kerus
Mus skiria, žemina, baugina.

Pakilk už Lietuvą, už brangią
Už savo brolius, seseris, draugus,
Už moters ir vyro meilę, jų vaikus,
Mūs šviesią ateitį ir viltį nešančius.

O tie visi, kur pinigo ir galios graibos,
Sulauks jie atpildo gamtos.
Nutrenks galingasai Perkūnas
Tikriausias vadas mūs tautos.

Pakilk ir parsidavusiųjų nebijok
Kurie, praradę sąžinę ir širdį,
Jie degina vargšelę Lietuvėlę
Aukoja Balui kraują jos.

Dovilė D.


Patiko? Pasidalinkite!