Patiko? Pasidalinkite!

Iki šiol pensininkams senatvės pensijos buvo skaičiuojamos nepalankiai, todėl jos ir buvo tokios mažos.

Įsigaliojus 2018 m. gruodžio 11 d. Seimo priimtam Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 6, 8, 19, 33, 59 ir 60 straipsnių pakeitimo įstatymui Nr. XIII-1728, pagerinta senatvės pensijos amžių sukakusių neįgaliųjų padėtis ir suvienodintos priedo už stažo metus apskaičiavimo taisyklės senatvės pensijoms, paskirtoms iki ir po 1995 m.

Įstatyme nustatyta palankesnė senatvės pensijos amžių sukakusiems neįgaliesiems didesnių – senatvės pensijų – apskaičiavimo tvarka, taikant nuo 2018 m. sausio 1 d. galiojančią šių pensijų apskaičiavimo tvarką. Pagal įstatymą netekto darbingumo (invalidumo) pensijų gavėjams, kuriems senatvės pensijos amžius sukako iki 2017 m. gruodžio 31 d. (toliau – neįgalieji), iki šios datos paskirtų senatvės pensijų, apskaičiuotų pagal Socialinio draudimo pensijų įstatymo nuostatas, mokėjimą atnaujina (jeigu senatvės pensija didesnė už gaunamą netekto darbingumo (invalidumo) pensiją)  Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administravimo įstaiga (toliau – VSDFV įstaiga) be asmenų prašymo nuo 2018 m. sausio 1 d. Šiems asmenims ne vėliau kaip iki 2019 m. kovo 31 d. VSDFV įstaiga išmoka susidariusį nuo 2018 m. sausio 1 d. pensijų dydžių skirtumą.

Pensijų dydžių skirtumas išmokamas ir tiems neįgaliesiems, kurie patys kreipėsi dėl senatvės pensijos mokėjimo atnaujinimo ir šių pensijų mokėjimas buvo atnaujintas nuo vėlesnių datų negu 2018 m. sausio 1 d.

Tik tuo atveju, jeigu pirmiau paminėti neįgalieji nesikreipė dėl senatvės pensijos paskyrimo, jiems senatvės pensijos pagal Pensijų įstatymo nuostatas skiriamos nuo 2018 m. sausio 1 d. pagal jų pateiktus VSDFV įstaigai prašymus, jeigu  prašymą skirti socialinio draudimo senatvės pensiją asmuo pateikia iki 2020 m. gruodžio 31 d. (pateikusiems prašymą nuo 2021 m. sausio 1 d. ir vėlesnių datų naujo dydžio senatvės pensija apskaičiuojama ir mokama nuo teisės gauti pensiją atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 6 mėnesius iki kreipimosi dėl pensijos paskyrimo dienos).

Pagal įstatymą į senatvės pensijos apskaičiavimą įtraukus priedo už stažo metus mokėjimą ir neperskaičiuotų senatvės pensijų gavėjams, kurie yra įgiję didesnį kaip 30 m. pensijų socialinio draudimo stažą, šį priedą už stažo metus VSDFV įstaiga apskaičiuoja nuo 2018 m. sausio 1 d. be asmenų prašymo ir nuo šios datos susidariusį pensijų dydžių skirtumą išmoka ne vėliau kaip iki 2019 m. kovo 31 d. (neperskaičiuotos pensijos – tai iki 1995 m. sausio 1 d. paskirtos ir pagal Socialinio draudimo pensijų įstatymą neperskaičiuotos pensijos).

Didžiajai daliai asmenų jau išmokėtos pagal pirmiau minėtas įstatymo nuostatas apskaičiuotos senatvės pensijos ir susidaręs pensijų dydžių skirtumas, o galutinai išmokėjimas bus baigtas šių metų balandžio mėnesį.

LRS inf.


Patiko? Pasidalinkite!