Patiko? Pasidalinkite!

Jau atėjo tas laikas, kai Vytautas Landsbergis dangstosi nuo savo tautos ginkluotais pareigūnais, kurie net draudžia išreikšti plakatuose kritiškas mintis apie didybės manija sergantį senį. Jis tapo atgyvena žmonių akyse. Žmonių, kuriuos jis virš 30 metų maustė, kiršino ir apgaudinėjo.

Landsbergis, nujausdamas JAV šeimininkų imperialistinio valdymo pabaigą, dabar bando įkąsti Vokietijai. Žinoma, jo kandimas ir lojimas jau nebereikšmingas, vis dėl to senatvė daro savo…

Vytauto Landsbergio paskutiniai kliedesiai:

VOKIETIJOS KAPITULIACIJA – EUROPOS KAPITULIACIJA(autorinis lietuviškas tekstas)

Vokietijos kapituliacija prasidėjo jau tada, kai ponia A.Merkel neišdrįso pasakyti ponui V.Putinui – „pasiimk savo šunį“.

Ir Vokietija ligi šiol neišdrįsta to pasakyti. Apie šunį ir visais atvejais.

Dabar dėl Ukrainos – skamba griausmingi šeimininko reikalavimai ir nė mažiausio europiečių (ES, o ypač Vokietijos) reikalavimo jam. Tik JAV ar NATO priminė apie Rusijos okupuotas Ukrainos, Moldovos, Sakartvelo žemes.

Nors Berlynas turi pinigų, pramonę, pelningą ūkį ir bankus, vokiečiai darbštūs ir moka dirbti, iš tikrųjų ta šalis dvasiškai silpna. Ji Europoje silpniausia, regis, noriai pasirengusi pasiduoti nugalėtojai Rusijai.

Suomiai ir norvegai taip greit nepasiduos, kaip pasiduos Vokietija.

Jos silpnumai yra išstudijuoti, paimti į apyvartą ir paversti Rusijos stiprumu.

Jei reikdavo dėl ko nors susitarti, kiek sykių Rytų prezidentas „macho“ vyko į Berlyną, ir kiek sykių geroji kanclerė skubėjo į Maskvą? Suskaičiuokim.

Jei Maskvai ko nors reikėjo, ar Berlynas nors kartą pasakė: „ne“?

Genialusis selekcininkas J.Stalinas išvedė naują „rytų vokiečių“ gentį, kad ateity, jeigu jau teks „atiduoti“, Rusija pasiimtų visą neva suvienytą Vokietiją. O su ja, kadangi „Wirtschaft ueber alles“, – ir visą Europą. Tai sėkmingai vyksta, kadangi pasipriešinti būtų labai nekorektiška. Panašiai kaip tarti: „ atitrauk savo dvokiantį šunį!“

Ukrainai gresia mirtinas pavojus, o Vokietija blokuoja net ginkluotės jai atgabenimą per savo teritoriją – mat Maskvos carui tai nepatiktų. Taip atvirai!

Nesigink, tariamai asocijuota ES nare Ukraina, o mes iš Berlyno leisim, kad tave, kiek benorės, karu dorotų Maskva.

Vokietija siuntė daug kitokios, civilinės pagalbos Ukrainai, bet jeigu viską pasiims okupuojanti Rusija, ar vokiečiai pareikalaus grąžinti?

Užblokuos, tikriausiai, ir agresorių drausminančias finansines priemones. Išties, kam jį drausminti? Su žmogžudžiu , vagim ir prievartautoju reikia kalbėtis.

Kad nepriekaištautų, neduokdie, jog net ketinimas priešintis jau jį provokuoja.

Nesąmonė, bet jos pagarbiai klausomasi. Niekas nereplikuoja: atitrauk savo šunį.

Tokioje „sėkmės istorijoje“ ir pataikavimo perspektyvoje lauktinas anksčiau ar vėliau rusų reikalavimas, kad Vokietija išstotų iš NATO.

Vytautas LandsbergisBuvęs aukščiausias valstybės pareigūnas

Gintaras. L


Patiko? Pasidalinkite!