Patiko? Pasidalinkite!

Augant nacionaliniams ir sąjungininkų poreikiams ir siekiant naujos kariuomenės kokybės, Krašto apsaugos ministerija ypatingą dėmesį skiria Lietuvos kariuomenės infrastruktūrai.

Karinė infrastruktūra vystoma atsižvelgiant į tris pagrindinius kriterijus.

  • Pirma, priimančiosios šalies paramai keliamų reikalavimų atitikimą.
  • Antra, kariuomenės personalo augimą, užtikrinant karių treniravimosi, apgyvendinimo ir tarnybos sąlygų gerinimą.
  • Trečia, kariuomenės modernizavimą, įsigyjant naujos technikos bei ginkluotės ir siekiant sukurti tinkamas aptarnavimo, laikymo bei amunicijos saugojimo sąlygas.

Ypatingos svarbos dabartiniai karinės infrastruktūros vystymo uždaviniai – plėsti karinio rengimo ir karių apgyvendinimo infrastruktūrą, tęsiant pagrindinių Lietuvos kariuomenės poligonų ir naujojo poligono Rūdninkuose plėtros darbus ir trijų naujų karinių miestelių Šiauliuose, Šilalės ir Vilniaus rajonuose statybą.

Priimančiosios šalies paramos infrastruktūros vystymas

Vystant priimančiosios šalies paramos infrastruktūrą, siekiama sudaryti tinkamas sąlygas greitesniam, efektyvesniam ir patogesniam sąjungininkų dislokavimui Lietuvoje.

2021 m. JAV kariams įrengta stovykla „Herkus“ Pabradėje, o 2022 m. vasarį buvo baigti šios stovyklos papildomo praplėtimo darbai, skirti priimti papildomam JAV karių skaičiui. Taip pat Vytauto Didžiojo jėgerių batalione baigtos garažų ir remonto dirbtuvių statybos ir privažiuojamųjų kelių įrengimas.

2022 m. pradėti Algirdo bataliono sandėlių statybos darbai, kurių pirmąjį statybos etapą planuojama baigti vėliausiai 2024 metais. Per 2022 m. taip pat įrengtos dar dvi lauko stovyklos Marijampolėje ir Kazlų Rūdoje, kuriose galima dislokuoti po 800 karių kiekvienoje.

Nuolat investuojama ir į Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės infrastruktūrą Šiauliuose, iš kurios yra vykdoma NATO oro policijos misija. Čia jau baigtos sraigtasparnių apsauginės priedangos statybos, vystomi kiti projektai.

Sparčiai vykdomas NATO greitojo reagavimo pajėgų atvykimui skirtos sutelkimo ir tolesnio judėjimo infrastruktūros vystymas Pabradėje – 2023 m. vasario mėn. pasirašyta rangos darbų sutartis ir balandžio mėnesį bus pradėti statybos darbai, kuriuos planuojama užbaigti iki 2025 m. pabaigos.

Suplanuota infrastruktūra Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje: Kairiuose, Pajuostyje ir Rūdninkų poligono teritorijoje bei Pabradėje jau vystomi projektai, rengiama dokumentacija. Papildomai planuojama pastatyti naujų amunicijos sandėlių.

NATO priešakinių pajėgų sąlygų gerinimui 2022 m. Rukloje pradėtas įgyvendinti Nuolatinių logistinių pajėgumų užtikrinimo parko projektas, kuriame suplanuota pastatyti remonto, technikos aptarnavimo ir priežiūros dirbtuves, administracines patalpas, sandėlius ir kitus reikalingus pastatus. Jau atlikti paruošiamieji valymo, aplinkotvarkos, pastatų griovimo darbai. Vykdomas kompleksinis sandėliavimo infrastruktūros išvystymo projektas.

Karių treniravimosi, apgyvendinimo ir tarnybos sąlygų gerinimo infrastruktūros vystymas

Plečiant kovinio rengimo ir mokymo infrastruktūrą pagrindiniuose Lietuvos kariuomenės poligonuose, didinamos poligonų ir aplink juos esančių karinio mokymo teritorijų ribos, įrengiami nauji treniravimosi laukai, kurie pritaikomi naujai įsigyjamai ginkluotei.

Gaižiūnų poligone 2022 m. buvo įrengti 2 km, o šiemet planuojama baigti dar 4-5 km naujų poligono kelių. Iš viso 2023 m. numatyta įvykdyti 35 proc. visų planuotų poligono kelių tiesimų darbų.

Per trumpą laiką atlikus parengiamuosius darbus 2022 m. vasarą atidarytas naujas kariuomenės poligonas Rūdninkuose, kurį pirminiuose planuose buvo numatyta įsteigti ne anksčiau kaip 2024 metais. Šiuo metu vykdomi žemių išpirkimo, teritorijos išminavimo, valymo ir ženklinimo darbai.

Naujajame 17 tūkst. ha ploto Rūdininkų poligone planuojama įrengti infrastruktūrą, skirtą karių apgyvendinimui, sraigtasparnių aikšteles, „mūšio mieste“ kompleksą, artilerijos taikmenų rajoną, artilerijos šaudymo pozicijas, šaudyklas (dalis jų 2022 m. jau buvo sertifikuota  pagal NATO standartus), remonto dirbtuves,  garažus.

Gerinant Lietuvos karių apgyvendinimo ir tarnybos sąlygas, 2021 m. Oro gynybos bataliono teritorijoje įrengta konteinerinė infrastruktūra, Depų tarnybos ginklų sandėlis, o Birutės ulonų batalione rekonstruota (praplėsta) valgyklos infrastruktūra. 2022 m. Butigeidžio dragūnų batalione pastatytos modulinės mokymų klasės ir II klasės sandėlis, o Lietuvos didžiojo etmono Kristupo Radvilos Perkūno Ryšių ir informacinių sistemų batalione pastatyta konteinerinė stovykla.

2022 m. iš projektinės fazės pajudėjo viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės būdu įgyvendinamas trijų karinių miestelių, skirtų bataliono dydžio vienetams, vystymas Šiaulių m., Rokantiškėse (Vilniaus raj.) ir Pajūrio mstl. (Šilalės raj.). Šiuose kariniuose daliniuose  galės tarnauti bei dirbti iki 2,5 tūkst. karių ir civilių. 2022 m. rugpjūčio – spalio mėn. pradėtos statybos ir infrastruktūra pilnai bus parengta 2023 m. pabaigoje – 2024 m. pradžioje.

Naujos technikos bei ginkluotės aptarnavimo, laikymo ir amunicijos saugojimo infrastruktūros vystymas

Su ankstinamais svarbiais naujos ginkluotės įsigijimais auga poreikis ir jos priežiūros bei laikymo infrastruktūrai.  2022 m. Rukloje buvo baigtos statyti pėstininkų kovos mašinų (PKM) mažosios technikos remonto dirbtuvės, o 2023 m. bus užbaigtos didžiosios  remonto dirbtuvės Rukloje. Taip pat pastatytos dirbtuvės, plovykla, simuliančių sistemų pastatas.

Per pastaruosius dvejus metus išaugęs asignavimų skyrimas amunicijos įsigijimams (2021 m. – 15 proc., 2022 m. – 17 proc. visų gynybos išlaidų), sudarė sąlygas sparčiau plėtoti Lietuvos kariuomenės amunicijos saugojimo infrastruktūrą. 2022 m. Mindaugo ir Birutės batalionuose pastatyti nauji sandėliai, statomi NATO priešakinių pajėgų amunicijos sandėliai.

Taip pat, prie Vokietijos brigadai skirtų sandėlių, per artimiausius kelerius metus numatoma pastatyti dar apie 40 vienetų naujų sandėlių įvairiose Lietuvos kariuomenės teritorijose.

KAM inf.


Patiko? Pasidalinkite!