Patiko? Pasidalinkite!

Seimo LVŽS frakcijos seniūno R. Karbauskio pranešimas: „Sveikatos sistemoje priimami sprendimai turi būti vieši ir pagrįsti, o į sprendimų priėmimą įsitraukti ir regionų atstovai“

Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijos seniūnas Ramūnas Karbauskis, sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga kartu su  koalicijos partnerių Seimo Lietuvos socialdemokratų darbo frakcijai priklausančiais Seimo nariais Gediminu Kirkilu ir Rimante Šalaševičiūte registruoja Sveikatos sistemos, Sveikatos priežiūros įstaigų bei Viešų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymų pataisas. Siūlomomis pataisomis siekiama didinti sveikatos priežiūros įstaigų valdymo skaidrumą, viešumą ir atskaitomybę visuomenei. R. Karbauskio teigimu, šiandieninė situacija leidžia sveikatos priežiūros įstaigose vienam asmeniui priimti sprendimus, kurie neretai pridaro žalos valstybei ir visuomenei bei sudaro prielaidas korupcijai. Dėl to siūloma keisti įstatymus taip, kad jie užkirstų kelią neskaidriems sprendimams visose gyventojų sveikata besirūpinančiose sveikatos sistemos įstaigose, įvedant sprendimų priėmimui kelias pakopas ir prievolę spendimų bei juos priimančių asmenų privačių interesų viešinimui.

Įstatymu siūloma nustatyti, kad Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (LNSS) viešoji įstaiga turi turėti instrumentą – visuotinį dalininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą – įstaigos vadovą.

LNSS asmens sveikatos priežiūros viešoji įstaiga, kuri yra universiteto ar respublikos lygmens ligoninė, papildomai dar privalo turėti kolegialų valdymo instrumentą – valdybą, kitus kolegialius organus – gydymo tarybą ir slaugos tarybą.

LNSS asmens sveikatos priežiūros viešoji įstaiga, kuri yra regiono ar rajono lygmens ligoninė, privalo turėti arba kolegialų valdymo instrumentą – valdybą, arba kitą kolegialų organą – stebėtojų tarybą bei gydymo tarybą ir slaugos tarybą. Tad regiono ar rajono lygmens ligoninių steigėjai turėtų galimybę pasirinkti, kurį kolegialų organą, atsižvelgus į vietos sąlygas ir poreikius, jiems yra tikslingiausia turėti.

„Daugiapakopio sprendimų priėmimo modelio sukūrimo, valdybos įteisinimo tikslas – esamos situacijos, kai didžiųjų LNSS viešųjų įstaigų vienasmeniai vadovai netinkamais sprendimais padaro žalos tiek pačiai įstaigai, tiek sveikatos sistemai, pakeitimas“, – sako R. Karbauskis.

Teikiamais projektais taip pat siūloma steigti sveikatinimo veiklos paslaugų valdymo regionines tarybas. Jos bus sudaromos iš regiono savivaldybių merų, savivaldybių gydytojų, sveikatos priežiūros ir  farmacijos įstaigų paskirtų atstovų ir šioms įstaigoms (jų darbuotojams) atstovaujančių asociacijų, sveikatinimo veiklos srityje veiklą vykdančių verslo ir socialinių partnerių atstovų.

Anot R. Karbauskio, regioninės tarybos užtikrins tai, kad vietos bendruomenė, regione gyvenantys specialistai, regione esantys socialiniai partneriai, sveikatos priežiūros darbuotojai dalyvaus planuojant sveikatinimo veiklą, paslaugų valdymą, teiks pasiūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai, dėl sveikatinimo veiklos paslaugų prieinamumo gerinimo regionuose, o taip pat svarstys ir derins valstybės ir savivaldybių institucijų parengtus teisės aktų projektus.

„Kartu su koalicijos partneriais esame įsitikinę, kad reikia stiprinti savivaldą ir regionų įsitraukimą į centrinės valdžios sprendimų priėmimą. Sveikatinimo veiklos paslaugų valdymo regioninės tarybos – vienas šio pažado, duoto dar prieš Seimo rinkimus, realizavimo etapų. Jis užtikrins didesnį regionų savarankiškumą planuojant sveikatos priežiūros paslaugas, o taip pat centrinei valdžiai leis geriau suprasti regionų poreikius ir juos atliepti“, – sako LVŽS frakcijos seniūnas R. Karbauskis.

Savivaldos galimybės plečiamos ir didinant LNSS priklausančių įstaigų steigimo galimybes. Pritarus pasiūlymams, LNSS viešųjų įstaigų steigėjais galės būti ne tik valstybė, savivaldybė ir universitetas kartu su valstybe, kaip kad yra dabar, bet ir valstybė kartu su savivaldybe, kelios savivaldybės, valstybė kartu su universitetu ir savivaldybe.

LVŽS lyderis R. Karbauskis pažymi, kad „įstatymu įtvirtinus galimybę sveikatos priežiūros steigėjais būti valstybei ir savivaldybei, būtų sudarytos palankesnės sąlygos sveikatos priežiūros įstaigose diegti tobulesnį kolektyvinio valdymo modelį, optimaliau naudoti žmogiškuosius, finansinius ir materialinius išteklius. Tai būtų viena iš gydytojų specialistų darbo sąlygų ir profesinio tobulinimosi prieinamumo gerinimo, specialistų išvykimo dirbti į užsienį mažinimo priemonių. Priėmus įstatymo projektą efektyviau ir racionaliau būtų įgyvendinti sveikatos apsaugos investiciniai projektai, kurių lėšomis finansuojami tik reikalingiausi investicijų projektai – atitinkantys prioritetus, keliamus reikalavimus ir sukuriantys didžiausią socialinę grąžą, užtikrinantys tinkamą valstybės ir savivaldybės funkcijų įgyvendinimą sveikatos apsaugos srityje. Be to, tai leistų padidinti medicininių prekių viešųjų pirkimų efektyvumą ir skaidrumą, t. y. užtikrinti viešųjų pirkimų valdymą nacionaliniu lygiu“.

Kartu siūlomos Viešų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo pataisos užtikrins, kad sveikatos priežiūros įstaigų valdybų, stebėtojų tarybų ir regioninių tarybų nariai privalės deklaruoti savo privačius interesus ir jų deklaracijos bus viešai prieinamos.

LRS inf.


Patiko? Pasidalinkite!