Patiko? Pasidalinkite!

Nepulsiu dėstyti istorijos. Nesivelsiu į potekstes, ar datas. Tiesiog įjungsiu logiką ir bandysiu sau suprasti Antrojo pasaulinio karo peripetijas bei istorikų aprašytą karo priežastį, eigą ir pasekmes. Bandau suprasti, kas pralaimėjo karą, o kas buvo nugalėtojas.

Pradėsiu nuo to, jog keistai atrodo tai, jog Vokietija užpuolė Tarybų sąjungą. Logika atmeta oficialią versiją. Bandau suprasti. Štai, Tarybų sąjungos šnipai praneša Stalinui, jog Vokietija puls Tarybų sąjungą, o Stalinas sako: „ne, ne, to būti negali, mes gi susitarę, mes gi padarėm nupuolimo sutartį.” Net vokiečiams kirtus Tarybų sąjungos sieną, Stalinas sako „ne ne, negali būti.”

Automatiškai kyla klausimas: ar Stalinas buvo toks naivus kvailys, ar jis viską žinojo, ir tiesiog buvo sutarta, kaip vyks Antrojo pasaulinio karo, pavadinimu „Barbarosa”, eiga.

Toliau nagrinėjant, logiškai negalima paaiškinti vokiečių sustojimo ties Maskva. Maskva ranka pasiekiama, ir staiga, vokiečiai sustoja ir pradeda šalti. Keistai kažkaip. O tai kur vokiečių aviacija, kodėl nešturmuoja Maskvos? Jei jau tolimatės patrankos pasiekia Maskvos priemiestį, tai kur problema?! Ir kodėl kariai šąla, juk tiekimas nenutrūkęs? Vokiečių rankose – visa už nugaros esanti Europa.

Jokių kliūčių atgabenti maistui ir šiltiems drabužiams bei kurui. Bet ne – va, kažkodėl sustojo, ir, kaip pasakoje, prasidėjo antrasis frontas. Keisčiausia tai, kad tik dabar į karą įsijungia ir Vakarų Europa bei Amerika. Toliau. Nuveja vokietį į jo šalį. Ir viduryje Berlyno sustoja. Kažkas neįtikėtino – nugalėtojai sustoja ir neokupuoja šalies, kurią nugalėjo, kai, pagal karo supratimą ir taisykles, nugalėtojas pasiima viską, o tuo pačiu ir šalį į savo valdymą.

Ir dar vienas keistumas. Vokiečiai, viską, ką prigrobė Rytų Europoje, perveža į Vakarų Vokietiją, o nugalėtojai, atėję į Vokietiją, nebepasiima ir nebesusigrąžina pavogto gėrio. Keista, ar ne? Toliau dar gražiau.

Ką tik buvę sąjungininkai staiga tampa priešais. Tik pasibaigus karui, Vakarų Europa ir Amerika sukonstruoja darinį, pavadinimu NATO Ir atsuka ginklus prieš savo buvusią sąjungininkę Tarybų sąjungą. Keista ar ne? Bet čia tik pradžia. Po kelių metų ir Tarybų sąjunga pasiprašo į NATO. Remiantis logika, gautųsi, kad priėmus Tarybų sąjungą į NATO, Vakarams ir Amerikai Tarybų sąjunga tampa partnere prieš visą pasaulio blogį.

Bet čia vėl nutinka keistas dalykas. Vakarai nepriima Tarybų sąjungos į NATO. Na, čia jau visiškai prasilenkia su logika. Reiškia, Vakarams ir Amerikai reikalingas priešas. Ir čia dar ne viskas. Nugalėtoji Vokietija atsistato po penkiolikos metų, kai tuo metu nugalėtoja Tarybų sąjunga badauja iki subyrėjimo. Vėl logikos nebuvimas. Net ir subyrėjus Tarybų sąjungai, Vakarai Rusiją laiko priešu. Keista, ar ne?

O gal tiesiog mums reikia nusiimti rožinius akinius ir įsijungus loginį mąstymą, pasižiūrėti į pasaulio valdovų veiksmus kitu kampu, kaip sakoma, pasižiūrėti melagiams tiesiai į akis ir gal tada suprasime kaip valdomas pasaulis?..

Ričardas Auglys


Patiko? Pasidalinkite!