Patiko? Pasidalinkite!

Tautos išlikimo instinktas ir sveikas pradas vis labiau ieško būdų nepasiduoti privilegijuotų politinių grupių primetamoms visuomeninio elgesio klišėms ir elgesio stereotipams.

Savivaldos rinkimų rezultatai liudija, jog tik dalis visuomenės dar nėra galutinai praradusi vilties įveikti vyraujančią politinę stagnaciją. Nepaisant to, kaip šiurkščiai politinė biurokratija rinkimų kontekste bandė priešinti įvairias visuomenės grupes ir uzurpuoti viešą diskursą, savo valią tiesioginiuose merų bei savivaldybių tarybų rinkimuose išdrįso pareikšti beveik keturiasdešimt aštuoni procentai rinkimų teisę turinčių piliečių.

Nėra vienareikšmio atsakymo, kodėl didžioji dalis gyventojų liko abejinga bendruomenių reikalams: nacionalinė žiniasklaida visokeriopai stengiasi ignoruoti šių rinkimų politinį kontekstą.

Neatmesčiau, jog tai iš dalies nulėmė, kad savo balsą rinkimų apylinkėse atidavė mažiau kaip pusė šalies gyventojų: iš 2 461 066 į rinkėjų sąrašus įrašytų rinkėjų balsavo 1 178 905. Skaičiai liudija, jog didesnė Lietuvos gyventojų dalis praktiškai nedalyvauja formuojant vietinę valdžią, kuri, kaip sakoma, „yra arčiausiai žmonių“. Kita vertus, tai gali reikšti, jog vadinami rinkėjų sąrašai turi mažai ką bendro su realia gyventojų statistika: į užsienį išvykusių žmonių mastai yra kur kas didesni.

Žiniasklaidos elitas nūnai susispietęs aplink nacionalinį transliuotoją realiai vengia išsamesnio savivaldos rinkimų nušvietimo, o televizijos laidos, kuriose tariami apžvalgininkai ir politikos mokslininkai bandė komentuoti rinkimus, buvo neprofesionalios, paviršutiniškos ir tendencingos. Konstruktyviai kalbėti apie savivaldą Lietuvoje nėra populiaru.

Dar laukia antrasis merų rinkimų turas, kuriam pasibaigus vėl viskas bus nustumta į politinio gyvenimo paribius, o tiesiogiai išrinkti merai ir tarybos bus priverstos „išgyventi su tais trupiniais, kuriuos iš nacionalinio biudžeto pabarsto, galima sakyti, absoliučiai centralizuota valdžia. Nepaisant vadinamųjų politologų primetamų klišių, arogancijos ir pasipūtimo, akivaizdu, kad tik vietos valdžios institucijos, turinčios realius įsipareigojimus, gali garantuoti veiksmingą ir tiesiogiai su piliečiais susijusį valdymą.

Nors puse lūpų kalbama apie rinkimų laimėtojus, laimėtojų šiandien nėra. Yra asmenybės, kurios savo kantraus darbo, ištvermės ir gebėjimų dėka gavo bendruomenių mandatą ištverti dar ketverius metus.

Ištverti centrinės valdžios institucijų neveiksnumą, nuolatinį biudžeto deficitą, specialiųjų tarnybų atakas, deleguotų valstybės funkcijų fragmentiškumą, viešųjų pirkimų pragarą, socialinių nepriteklių realybę, nedarbą, atskirtį ir žmonių pasimetimą.

Piliečių pasirinkimas savivaldoje aiškiai liudija dominuojantį asmeninės atsakomybės principą. Tačiau susiduriame su realybe, kai viešojoje erdvėje asmenybių raiškai savivaldoje bando pasipriešinti politikos vidutinybės, kurios prisidengdamos politinių partijų skraiste bando beatodairiškai kritikuoti visuomeninių rinkimų komitetų vaidmenį.

Pavyzdžiui, profesorius Vytautas Landsbergis visuomeninių komitetų veiklą sugebėjo viešai įvardinti kaip „nesusipratimą ir išmėginimą demokratijai“, o rinkimus iš tikrųjų dar nesibaigusius, „nes neaišku, kurioje pusėje stovi juos laimėję žmonės.“

Kitaip tariant, tai aiškus profesoriaus signalas, jog „laimėję žmonės turi paliudyti savo lojalumą konservatorių dominuojančiai valiai.

Partinė sistema, kurioje taip nuožmiai siekia be konkurencijos dominuoti konservatoriai, iš esmės yra tapusi tuščiavidurė, be aiškios pasaulėžiūros, ideologinių principų ir vertybinių orientacijų, virtusi žmonių sambūriu, kuriuos visuomenė turi pareigą išlaikyti biudžetiniu finansavimu.

Tokia „partinė nuobodulio sistema“ vis labiau tampa tikra našta iš stingulio bandančiai išsivaduoti pilietinei visuomenei. Ji yra tampriai suaugusi su biurokratine valstybės sistema ir uzurpavusi tas žmonių ir piliečių teises, be kurių visuomenės negalima laikyti teisinga. Pilietiškumas Lietuvoje tapo biurokratinių manipuliacijų dalykas.

Orveliška „gyvulių ūkio“ nostalgija šiandien vis labiau sklinda ne tik iš konservatorių patriarcho, bet ir kitų partinių būstinių, kurios norėtų jį išlaikyti, transformuodamos naują „dvaro ūkį“, kuriame daugelis mūsų yra gyvenęs, kuomet „nekalta ir būtina revoliucija virto diktatūra ir išdavyste“.

Vienas šios alegorijos personažų sakė, jog „dar liko tokių, kurie „tikėtų senaisiais prietarais, tačiau neseniai padaryta tam tikrų ūkio valdymo pakeitimų, kurie turėtų dar labiau stiprinti pasitikėjimą. Kad buvo padaryti esminiai pokyčiai, kai nebereikės kiekvieną sekmadienio rytą pražygiuoti pro kuilio kaukolę, prikaltą prie stulpo kieme. Ir tai būsią uždrausta, o kaukolė palaidota.“

Nenumaldomą norą gyventi atnaujintame dvaro ūkyje simboliškai atitinka kai kurių mūsų partinių lyderių pasisakymai, jog visuomenė pasirinkdama visuomeninių rinkimų komitetų iškeltus kandidatus savivaldoje vėl „ne tuos pasirinko.“

Tokį politinį mąstymą, kurį įkūnija konservatorių politinės dinastijos apologetai, būtų galima sulyginti su nostalgija totalitarinei organizacijai, kurioje, pasak filosofės Hanah Arend, susiformuoja hierarchija – nuo prijaučiančių per partijos narius ir elitines formuotes, kylančias iki vado. Jos struktūros vertikalę rėmė patiklumo ir cinizmo derinys. Tikro patiklumo, ištikimo tikėjimo vado žodžiais, daugiausiai galima rasti tarp prijaučiančių masėse, o partijos nariai netiki viešais pareiškimais, bet tiki standartinėmis ideologinio aiškinimo klišėmis. Savo ruožtu elitinės formuotės netiki ir šiomis klišėmis, bet yra išlavinti kiekvieną tikrovės faktą ištirpdyti ideologinio tikslo deklaravime, t.y. jiems nereikalingas gebėjimas skirti tikrovę nuo fikcijos.

Suvaryti visus į politinių partijų „dvarą“ savivaldoje šiandien reikštų absoliutų teisingumo principo nepaisymą ir tikrą politinę fikciją.


Patiko? Pasidalinkite!