Patiko? Pasidalinkite!

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė pasveikino Pasaulio lietuvių bendruomenės 17-ąjį Seimą ir pasidžiaugė, jog lietuvių bendruomenės visame pasaulyje yra labai svarbus valstybės ramstis.

„Tvirtas ryšys su diaspora – vienas iš pagrindinių šios Vyriausybės prioritetų. Įgyvendindami praėjusiais metais patvirtintas Lietuvos diasporos politikos strategines gaires „Globali Lietuva“ 2022‒2030 m., ypač daug dėmesio skiriame lituanistinio švietimo stiprinimui, „sugrįžtančios Lietuvos“ idėjos įgyvendinimui, diasporos dalyvavimo kuriant valstybės gerovę skatinimui ir, žinoma, pilietybės klausimo sprendimui“, – pabrėžė premjerė.

Ši Vyriausybė sieks padaryti viską, kad bendromis visų pastangomis būtų geriau pasirengta referendumui dėl Konstitucijos pakeitimų, kurie leistų įteisinti daugybinę pilietybę. Mažas aktyvumas – tiek Lietuvoje, tiek užsienyje – neįveikta kliūtis sprendžiant daugybinės pilietybės klausimą.

Daugiausia dėmesio skiriama gyvo ryšio su Lietuva palaikymui ateities kartose, čia labai svarbus lituanistinis ugdymas užsienyje, vaikų ir jaunimo ryšio su Lietuva stiprinimas. Šiuo metu lituanistines mokyklas nuolat lanko vos 7,5 proc. užsienyje augančių lietuvių vaikų. Tai nėra gera tendencija. Todėl labai svarbu sudaryti kuo palankesnes sąlygas veikti lituanistinėms mokykloms, užtikrinti sklandų mokytojų darbą, o ten, kur tokių mokyklų nėra, plėtoti nuotolinio mokymosi galimybes.

Taip pat skiriamas dėmesys aktyvesniam diasporos įtraukimui į užsienio investicijų paiešką, užsienio turistų pritraukimą ir eksporto iš Lietuvos didinimą.

„Dabartinė Vyriausybė kaip svarbų tikslą įvardijo „sugrįžtančios Lietuvos“ idėją. Skatiname emigravusius tautiečius ne tik sugrįžti gyventi į Lietuvą, bet ir čia investuoti, kurti verslus, vykdyti bendras mokslines veiklas. Tad visų pasaulio lietuvių bendruomenių narius kviečiu būti aktyviais sugrįžtančios Lietuvos kūrėjais“, – sakė Vyriausybės vadovė.

I.Šimonytė pažymėjo, jog dramatiški įvykiai pasaulyje, neišvengiamai keičia ir pildo mūsų darbotvarkę. Kai Lietuva stengėsi atkurti Nepriklausomybę, įtvirtinti ją pasaulyje, kai jungėmės į Europos Sąjungos bei NATO gretas, labai svarbi buvo aktyvi pasaulio lietuvių bendruomenių parama. Taip pat ir šiuo metu mums labai svarbu susitelkti ir drauge kovoti ne tik už stipresnę Lietuvą, bet ir už Vakarų civilizacijos sukurtą politinę tvarką, kuriai grėsmingą iššūkį metė imperialistinės Rusijos ambicijos.

Nuo karo Ukrainoje baigties stipriai priklausys ir tai, kaip atrodys Europos ir viso laisvojo pasaulio ateitis. Todėl turime ir toliau visomis išgalėmis remti Ukrainą ir nepavargti nuo karo kasdienybės, nors ir kaip norėtume, kad visa tai kuo greičiau pasibaigtų.

Premjerė pasidžiaugė, kad daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų viena ar kita forma aktyviai remia Ukrainą ir į paramos akcijas įsijungė lietuvių bendruomenės užsienyje. Negalima pamiršti, jog laisvė, nepriklausomybė nėra savaiminės duotybės.

„Šiandien Lietuvos vardas garbingai ir garsiai skamba pasaulyje. Mes nesame vien pasaulio istorijos statistai, bet veikiau aktyvūs jos kūrėjai. Dėkoju visiems, kad palaikote ir nuolat stiprinate ryšį tarp Lietuvos ir diasporos. Lietuva yra ten, kur plaka ją mylinčios širdys ir kur mes savo darbais ir nuoširdžiomis pastangomis drauge stipriname Lietuvą“, – pabrėžė Ministrė Pirmininkė.

LRV inf.


Patiko? Pasidalinkite!