Patiko? Pasidalinkite!

Lengviausia visada yra kažką apkaltinti ir viską ant jų suversti. Atpirkimo ožiais dažniausiai paverčiame politikus, nes jie neva dėl visko kalti, jie priiminėja įstatymus ir taip mums sukuria sąlygas, kurios tik dar labiau pablogina gyvenimą.

Sudėliokime visus taškus ant „i”

LR Konstitucija: Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus.

Kada paskutinį kartą naudojotės tiesiogine galia? Kada ėmėtės veiksmų pagal Konstituciją jums suteiktą teisę? Sudalyvavimas vieną kartą per keturis metus rinkimuose ir atsakomybės nusimetimas nuo savęs už tai kas vyksta valstybėje jau yra išdavystė ir aplaidumas, o jeigu švelniau, kad labai neįsižeistumėte – visiškas pilietiškumo nebuvimas.

Tėvynė – gimtoji vieta, gimtinė, tėviškė.

Milijonas lietuvių paliko savo šalį ir išvyko uždarbiauti į užsienį

Įvardinkime viską savais vardais – vardan pinigo jie išvyko svetur. Už didesnį pinigą ir geresnes sąlygas palikote tėvynę likimo valiai… Ar tai nėra išdavystė?

Pyktis šioje vietoje nepadės. Galite ant manęs pykti kiek tik norite, bet kol sau nepripažinsite, kad už pinigą išvykote į kitą šalį, o savąją palikote likimo valiai, esate kalti patys ir niekas kitas. Taip taip… politikai blogi, valdžia bloga… „būtume mirę badu”…

Ne. Valdžia yra mūsų pasekmė, mūsų neveiksnumo pasekmė. O tie, kas liko tėvynėje, nei vienas badu nemirė. Pateisinti būtų galima tuos, kurie išvyko užsidirbti pinigų, tam kad grįžtų ir prisidėtų prie Lietuvos gerovės. Tie, kurie deklaruoja, kad išvykę siunčia artimiesiems pinigus, yra dar didesnis blogis nei tie, kurie nesiunčia.

Emigrantai kovotojai

Galima pateisinti ir kai kuriuos emigrantus, kurie išvykę į užsienį kovoja dėl Lietuvos, dėl jos gerovės. Tokie pavyzdžiai galėtų būti Karolis Venckus, Egidijus Baltušis ir dar keletas tikrų patriotų, kurie, būdami užsienyje, nušluosto nosis net vietiniams kovotojams. Taip pat galima pateisinti tuos, kurie išvyko trumpam uždirbti pinigų ir grįžę stengiasi dėl Lietuvos gerovės.

Emigrantai „gelbėja” Lietuvą

Tenka girdėti ir tokių pasisakymų: „Jei ne mes, ne mūsų siunčiami pinigai, Lietuva žlugtų”. Siųsdami pinigus jie padeda politikams nedirbti, ir atlieka tą darbą, kurį turėtų daryti politikai – mūsų išrinktieji tarnai. Kol emigrantai siųs pinigus, tol politikams bus galimybė nesistengti, kad Lietuvoje būtų didesni atlyginimai, pensijos ir visa kita.

Meilės emigrantai

Vienas mano pažįstamas teigė, kad negalim visų vadinti išdavikais ir parsidavėliais, nes ne vienodomis sąlygomis ir ne dėl vienodų priežasčių visi išvyko. Paprašius įvardinti tas kitas, ne materialias priežastis, gavau ir tokių atsakymų, kad kai kurie išvyko iš meilės (neva įsimylėjo kitatautę ar kitatautį).

Žinote ką, aš tai vadinu dviguba išdavyste. Jeigu visi imtų išsivažinėtų į Afrikas, Zelandijas, Knijas, Vokietijas, Prancūzijas ir ten su kitų tautybių, rasių antromis pusėmis prisigimdytų vaikų, kokia būtų jų Tautybė? Tai yra pati baisiausia išdavystė ir negerbimas savo kultūros, tradicijų, papročių…

Kai kurie turbūt net nežino apie mūsų genetiką ir kas yra mūsų kraujo broliai ir sesės… Apie tai reiktų labai daug rašyti, o tie, kas nori žinoti, lai pasidomi šia lentele ir sužinos, kas mes ir kas mūsų broliai ir sesės (tiems, kurie labai nori ir negali rasti sau antros pusės Lietuvoje).

Patys didžiausi niekšai ir išdavikai yra tie, kurie išvykę sako, kad tie, kas liko Lietuvoje, yra kvailiai. Neva Lietuva yra kvaila, o jie pardavę ir išdavę savo šalį yra protingi. Ir žinote ką – tokių, teigiančių, kad tik durnius gali likti Lietuvoje, yra labai daug.

Kaip su tokiais elgtųsi mūsų protėviai?

Mūsų protėviai gynė mūsų šalį tūkstančius metų nuo priešų, moterys nugaromis susirėmusios į vyrus gynė savo tėvynę. Kaip jie vertintų tokius, kurie imtų ir pabėgtų į priešų pusę?

Pažiūrėkite, mes nebežinome kas yra išdavystė, kas yra tėvynė… Kas toliau?

Vaidas Žemaitis Lekstutis

 

 


Patiko? Pasidalinkite!