Patiko? Pasidalinkite!

Kaip žinome, Lietuva vykdo Strasbūro teismo sprendimą, dėl Lietuvoje veikusio slapto CŽV kalėjimo, kuriame buvo kankinami svetimų šalių asmenys. Jiems Lietuva privalo sumokėti 130.000 Eur.

Vyriausybė atidėjo 130.000 Eur, kuriuos Europos Žmogaus Teisių Teismas įpareigojo išmokėti Saudo Arabijos piliečiui dėl neteisėto kankinimo ir kalinimo slaptame amerikiečių CŽV kalėjime Antaviliuose. Tai patvirtino teisingumo ministras Elvinas Jankevičius: pas notarą esame įsteigę sąskaitą, pervedėme 130 tūkst. eurų, informavome pareiškėjo atstovę EŽTT, kad lėšos pervestos ir kad jie gali kreiptis dėl lėšų išmokėjimo. 

Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus 2009 m. sakė, kad JAV žiniasklaidos pranešimai apie Lietuvoje neva veikusį slaptą JAV Centrinės žvalgybos valdybos (CŽV) kalėjimą, jam buvo naujiena, o LRT televizijai jis sakė, kad apie tai kas rašoma ir kalbama apie veikusį CŽV kalėjimą, skamba kaip iš fantazijų pasaulio.

Kitoms žiniasklaidos priemonėms Valdas Adamkus kategoriškai pareiškė, kad: esąs tikras, kad Lietuvoje neveikė slaptas CŽV kalėjimas įtariamiems teroristams.

“Aš esu tikras, kad to nebuvo, ir man niekas neįrodė”, – V.Adamkus.

 

Iš kur atsirado Valdas Adamkus ir kaip jis tapo Lietuvos prezidentu

Tuometinis buvęs BNS vadovas Artūras Račas pareiškė, kad Valdas Adamkus po neteisėto Rolando Pakso nuvertimo buvo paskirtas pažeidžiant LR Konstituciją, nes trejus metus negyveno Lietuvoje ir perlipo per Lietuvos įstatymus.

Rolandas Paksas atsisakė steigti Lietuvoje CŽV kalėjimą ir mes visi kuo puikiausiai žinome, kuo tai baigėsi. Viename pokalbyje su Rolandu paksu, jis prasitarė, kad jam dar iki šiol skauda nuo “amerikoniškos klyzmos”.

2018-07-12, Ženeva. JTO priėmė Bendrąsias pastabas Nr. CED/C/LTU/CO/1, kurios nustato Lietuvos Generaliniam prokurorui terminą iki 2018-09-15 surašyti kaltinamąjį aktą V. Adamkui ir A. Pociui už Violetinio slaptojo kalėjimo steigimą

Šiame kalėjime buvo gyvuliškai kankinami apie 30 arabų, kurių kaltė taip ir nebuvo įrodyta jokiame teisme. Ponui abu Zubaydah Valstybės saugumo departamento pareigūnai išdūrė akį.

img_9105

Bendrųjų pastabų § 22(A) rašoma, kad “tyrimas turi būti užbaigtas”, kas reiškia, kad Generalinis prokuroras turi ne pareikšti įtarimus, o būtent perduoti į teismą kaltinamąjį aktą. Punkte 22(C) nurodoma, kad už Lietuvos valstybės nusikaltimą turi būti nubausti atsakingi asmenys. Iš Europos žmogaus teisių teismo (EŽTT) 2018-05-31 nutarimo §§ 307 ir 317, o taip pat iš senatoriaus Marty ekspertizės seka, kad baudžiamojon atsakomybėn už Violetinį slaptąjį kalėjimą turi būti patrauktas Prezidentas (V. Adamkus) ir Valstybės saugumo departamento vadovas (A. Pocius). Pabrėžtina, kad EŽTT buvo įrodyta, kad Lietuvos valstybė įvykdė nusikaltimą (§§ 678 ir 683).

Jeigu Generalinis prokuroras neužbaigs tyrimą dėl V. Adamkaus slaptojo kalėjimo iki 2018-09-15, Tarptautinio baudžiamojo teismo prokurorė tenkins advokato Stanislovo Tomo prašymą ir tyrimas bus tęsiamas iš Hagos. Profesorius Stanislovas Tomas įsipareigojo 2018-09-16 pateikti JTO ir Hagos prokurorei komentarus dėl to ar Generalinis prokuroras sugebės užbaigti tyrimą dėl V. Adamkaus įsteigto neteisėto slaptojo kalėjimo kaltinamuoju aktu.

Liepos 9 – 12 d. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas (JTŽTK) Ženevoje svarstė žmogaus teisių padėtį Lietuvoje. JTŽTK posėdžiuose Lietuvos pilietinei visuomenei atstovavo advokatas prof. Stanislovas Tomas, kurį paskyrė Monako Kunigaikštystės žmogaus teisių gynimo asociacija EgLex.

Lietuva sulaukė griežto pasmerkimo ir dėl kitų klausimų: 1) atsisakymas atstatyti R. Pakso teises, 2) Valstybės saugumo departamento grėsmių nacionaliniam saugumui prieštaravimas minties laisvei, 3) antisemitizmas (rašytojos R. Vanagaitės, R. Muksinovo persekiojimas, atsisakymas pripažinti, kad 1941 metų Lietuvos nacių vyriausybė vykdė Holokaustą), 4) lenkų ir rusų diskriminacija, 5) privalomosios karo tarnybos draudimas, kurio Lietuva nevykdo, 6) LGBT teisių pažeidimai, 7) faktas, kad moterys gauna mažesnį atlyginimą už vyrus už tą patį darbą, 8) nepakankama kova prieš smurtą šeimoje ir daug kitų temų.

Šiandien EgLex atstovas S. Tomas pateiks galutinius komentarus ir netrukus Jungtinės Tautos priims naujas Bendrąsias pastabas Lietuvai.

JTO posėdžių metu advokatą S. Tomą nustebino tai, kad Lietuvai atstovavęs Užsienio reikalų viceministras N. Germanas nemoka ištarti angliškai net žodį “Lithuania” (Lietuva). Šiame žodyje jis neteisingai taria net 4 raides. Iš URM viceministro pasisakymo matoma, kad jis nemoka sudaryti daugiskaitos anglų kalba, nesupranta skirtumo tarp daiktavardžio ir būdvardžio. Užsienio reikalų viceministras nesugebėjo suprasti JTŽTK narių iš JAV, Kanados ir Izraelio klausimų, todėl nieko neatsakė. 15 kalbų mokantis hiperpoliglotas S. Tomas pasiūlė buvusiam Sovietų Sąjungos piliečiui N. Germanui ateityje, kai atvažiuoja į Ženevą, vartoti rusų kalbą, nes ji taip pat yra oficiali JTO kalba.

Asistentė Olga Martinez

Prof. mult. dr. S.Tomo advokatų kontora Eaglex Ltd.

Šis pranešimas buvo patalpintas ir “Vakarų eksprese“, bet po poros valandų buvo pašalintas. Štai Jums ir laisva žiniasklaida…

Vakarų ekspresas

Jūs pabandykite viešai pareikšti savo nuomonę, kad Lietuva yra JAV kolonija ir, kad ji nėra laisva ir nepriklausoma. Tuoj pat bus iškelta byla ir Jūs būsite teisiamas, kaip tautos priešas. VSD ir kitos tarnybos suorganizuos per “nepriklausomą Lietuvos” žiniasklaidą akciją ir iš Jūsų padarys tautos priešą Nr.1.

Aš tai patyriau, todėl tai ir rašau. Rašau ir nei kiek nebijau, tegul skandina, tegul kankina, tegul kurpia naujas bylas. Ką jie gali, tik sunaikinti mano kūną, bet sielos, dvasios ir meilės Tėvynei, jiems sunaikinti nepavyks!

Vaidas Lekstutis Žemaitis


Patiko? Pasidalinkite!