Patiko? Pasidalinkite!

Civilinės saugos įstatymo 31 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad žala, atsiradusi gyventojams, ūkio subjektams ar kitoms įstaigoms dėl teisėto operacijų vadovo nurodymo ekstremaliosios situacijos metu, yra atlyginama Vyriausybės nustatyta tvarka. Tokia tvarka, t. y. „Valstybės paramos už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos, teikimo tvarkos aprašas“ (toliau – Aprašas), yra patvirtinta LR Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1107.

Aprašo nustatyta tvarka asmeniui yra atlyginama žala, kuri suprantama kaip gyventojo, ūkio subjekto ir kitos įstaigos turto netekimas arba sužalojimas, o taip pat turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai) ekstremaliųjų situacijų metu.

Vadinasi turi būti atlyginamos kiekvieno asmens – tiek gyventojo, tiek juridinio asmens – ekstremaliosios situacijos metu patirtos išlaidos, kurias asmuo patyrė vykdydamas operacijų vadovo nurodymą ar ekstremalių situacijų komisijos sprendimą.

Ekstremaliosios situacijos metu valstybės operacijų vadovo funkcijas vykdo sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga (A.V.), kurį kadais operacijų vadovu paskyrė Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis (S.S.). Jau esu rašęs, kad nuo 2020 m. gegužės 1 d. ponas A.V. operacijų vadovo funkcijas vykdo neteisėtai. Nepaisant to, pono S.S. kadais išmuštruoti policijos pareigūnai pono A.V. priimtais sprendimais vadovaujasi, žmones ir ūkio subjektus persekioja bei skiria jiems nuobaudas, jei pastarieji nevykdo tam tikrų pono A.V. priimtų sprendimų ekstremaliosios situacijos metu.

Taigi ponai A.V. ir S.S. mums nuolat „kala ir kala“ – kaukių dėvėjimas uždarose prekybos ir paslaugų teikimo vietose, viešajame transporte, kultūros, pramogų ir kitų renginių metu yra privalomas, o už kaukių nedėvėjimą jums gresia administracinės nuobaudos!

Kita vertus, kodėl šie ponai nė karto nesikreipė į mus su pranešimu ir paaiškinimu – brangieji, jeigu dėl mūsų priimtų sprendimų vykdymo ekstremaliosios situacijos metu jūs patiriate išlaidų, šią jūsų patirtą žalą mes privalome jums kompensuoti ir ją kompensuosime! Brangieji, tam tereikia, kad jūs pagal patirtos žalos atsiradimo vietą kreiptumėtės į savivaldybės administracijos direktorių su rašytiniais prašymais suteikti valstybės paramą už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos, ir jūsų prašymas bus išnagrinėtas bei Aprašo nustatyta tvarka patenkintas.

Šį rytą anksti kilęs, ėmiau ir paskaičiavau, kiek išlaidų laikotarpiu nuo Rugpjūčio 1 d. aš jau patyriau vien tik dėl pono A.V. nurodymo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (trumpiau – kaukes) uždarose prekybos ir paslaugų teikimo vietose, viešajame transporte, o taip pat kultūros, pramogų ir kituose renginiuose. Prieš tai paaiškinu, kad lankydamasis pirmiau nurodytose vietose dėvėjau vienkartines medicinines kaukes ir preciziškai tiksliai laikydamasis gamintojo rekomendacijų dėl tokių kaukių dėvėjimo, sunaudojau nei daug, nei mažai – 40 vnt. vienkartinių medicininių kaukių.

Taip pat paaiškinu, kad priemones, kurios pono A.V. nurodymu privalo būti dėvimos tam, kad būtų pašalinti ekstremaliosios situacijos padariniai, įsigijau turgavietėje iš asmens, kuris, jo teigimu, tokia veikla turi teisę užsiimti jos neįregistravęs, kadangi tokia jo veikla nėra tęstinė. Nesiimu vertinti, ar iš tiesų yra taip, kaip teigia man prekes pardavęs asmuo, nes ne mano pareiga yra tikrinti, ar asmuo teisėtai ar neteisėtai užsiima ta veikla, kuria jis užsiima. Tačiau faktas yra tas, kad už 1 (vieną) pakuotę, t. y. už 50 vnt. vienkartinių medicininių kaukių turgavietėje aš sumokėjau 20, 00 Eur.

Atlikęs elementarius matematinius skaičiavimus, nesunkiai nustačiau, kad, vykdydamas pono A.V. nurodymą dėvėti kaukes, laikotarpiu nuo Rugpjūčio 1 d. iki Rugpjūčio 10 d. imtinai aš jau patyriau 16, 00 Eur dydžio išlaidas (žalą). Atsižvelgdamas į tai, pagrįstai manau, kad per 1 (vieną) mėnesį dėl šio sprendimo vykdymo mano patirtos išlaidos, tai yra, mano patirta žala gali sudaryti apie 50 Eur.

Ką gi ketinu daryti? Labai paprasta – kaip nurodyta LR Vyriausybės nutarimu patvirtintame Apraše, pagal patirtos žalos atsiradimo vietą kreipsiuosi su prašymu į savivaldybės administracijos direktorių dėl žalos atlyginimo. Kaip nustato Aprašo 6 punktas, prašyme nurodysiu savo vardą, pavardę ir kitus asmeninius duomenis, taip pat aplinkybes, kuriomis padaryta žala bei patirtos žalos dydį ir pobūdį. Atskirai noriu paaiškinti, kad kartu su prašymu nepateiksiu patirtas išlaidas (žalą) pagrindžiančių dokumentų, kadangi, kaip tas minėta, priemones, skirtas ekstremaliosios situacijos padarinių šalinimui (kaukes), įsigijau turgavietėje iš asmens, kuris, jo teigimu, turėjo teisę šias priemones man parduoti neįregistravęs veiklos.

Kita vertus, išlaidas pagrindžiančius dokumentus, vadovaujantis Aprašo 7 punktu, yra privaloma pateikti, jei yra galimybė (!) juos pateikti. Vadinasi, prašymas dėl žalos atlyginimo yra nagrinėtinas ir nepateikus patirtas išlaidas pagrindžiančių dokumentų, juo labiau, kad mano aprašytas gyvenimiškas atvejis ir yra būtent tas atvejis, kai išlaidas pagrindžiančių dokumentų negaliu pateikti dėl objektyvių priežasčių.

Tautieti, o kaip elgsiesi Tu? Prisijungsi prie mano prašymo valstybei, kad būtų atlyginta Tau padaryta žala, ar padovanosi valstybei tai, ką taip sunkiai uždirbi? Jeigu turėsi klausimų dėl prašymo pateikimo, kreipkis asmenine žinute – pagal galimybes pasistengsiu atsakyti visiems.

Mozeris Alvis


Patiko? Pasidalinkite!