Patiko? Pasidalinkite!

Kraupu žiūrėti, kaip valdžia tyčiojasi iš savo piliečių. Ir daro tai todėl, jog mano, kad „runkeliai“ nieko nesupranta. Ji tarsi patys prašosi, kad mes griebtumėmės už dalgių ir šakių. Matyt, yra įsitikinę jog su tokiais instrumentais „plūgo rankenos“ nieko nepadarys

Jie nė nepagalvoja, jog armijos ir policijos tikrai neužteks prie kiekvienos valdiškos įstaigos ar šiaip kokios žmonių nekenčiamos įmonės pastatyti bent po vieną kareivį su visa amunicija. Ir ką tas vienas padarys, net ir turėdamas kulkosvaidį? Tai parchos patys bėgo į duobes, o lietuvio mąstysena kiek kitokia. Tik reikia žmones privesti prie kantrybės ribos, kas dabar daroma pilnu tempu.

Štai pagaliau paaiškėjo, kas yra tie valstiečiai ir jų partija. Jie visiškai pamiršo savo pačių pažadus, todėl drįstu per rinkimus išpranašauti jiems fiasko. Ką reikės rinkti, išvis neaišku. Nepriklausomi kandidatai izoliuoti ir politiškai, ir finansiškai. Apie kitus „paršus prie lovio“ – tariamus ir tikrus, tokius kaip linke, – nesiruošiu nė pagalvoti, nes tai yra atmatos, neverti būti rašomi didžiąja raide.

Todėl jau nuo pat šio amžiaus pradžios raginu ir raginsiu rinkimus boikotuoti. Gal kas man paprieštaraus, kad valdžiai nesvarbu rinkimuose dalyvausiančių skaičius? Tada klausimas kyla toks: ko vos ne kiekvienas valdžiažmogis, nepriklausomai nuo jo esamos partinės priklausomybės, maldaute maldauja, kad tik ateitume prie urnų? Ogi todėl, kad po rinkimų pasakytų: jie esą teisėtai išrinkti. Ir ta komedija tęsis be galo?!

Ką daryti, kad nutraukti šią komediją? Išeitis paprasta: atsisakyti rinkimų pagal partijas bei rinkti tik atskirus asmenis. Kad ir pagal tuos pačius partijų sąrašus. Žmonės tikrai žino, kuris iš tų maumų yra debilas, kuris vagis, o kuris garbėtroška. Dabar gi jei kuri partija laimėjo, mums telieka laukti, kada ji mus išdulkins, susistačiusi į valdžios postus sau ištikimiausius abelius. Šitie juk beatodairiškai vykdys savo vadų – visokiausių ožių ir kitokių duobagyvių – nurodytą politinę kryptį.

Lietuviai, atsibuskite!!! Kiek dar kaip avinai eisite į politinę skerdyklą? Laikas įjungti savo smegenis, kad nebereiktų vergauti bent jūsų ainiams šiam dabartiniam politiniam mėšlui.


Patiko? Pasidalinkite!