Patiko? Pasidalinkite!

Tiesiog nerandu žodžių mūsų išrinktų „tautos tarnų“ bukumo, neadekvatumo bei kvailumo krečiamoms nesąmonėms išreikšti. Dabar jie šizofrenuos, kaip po galais uždrausti rūkymą balkonuose? Galima pagalvoti, jog aukštose kėdėse sėdi koks nors nieko mūsų gyvenime nenutuokiantis „zbrodas“.

Aš pats 30 metų pešiau „Primą“, bet dabat jau 20 metų neberūkau. Žinoma, norėčiau , jog šalia manęs nerūkytų, bet juk ir pypkorius irgi yra žmogus. Kodėl juos norima suvaryti vos ne į tualetus? Juk balkonas – tai buto dalis! Viena rūkalė man išsitarė: „Jei uždraus, tikrai rūkysiu ir toliau. Tik rūkysiu savo kambaryje prie atvirų balkono durų, o dūmus iš savo kambario tyčia pūsiu į visas puses”.

Ką kovojate su rūkymu tokiais idiotiškais būdais, verčiau nustokite pardavinėję cigaretes ir tą  rūkymą uždrauskite įstatymiškai. Po to, “ponai štiš”, uždrauskite laužus (jų dūmuose irgi yra ne ką mažiau nuodingų medžiagų), dar vėliau galėsite drausti miško gaisrus ir gallop – vulkanų išsiveržimus. Juk tik tam mūsų valdžiadvasoms proto ir teužtenka.

Kvaili ponai! Gal pagaliau užsiimkite neatidėliotinais reikalais – skurdo mažinimu, pensijų didinimu, valstybės ekonomine būkle, kuri po rėksnės „Sankcijos! Sankcijos!“ visai greitai atsidurs šiukšlyne. O tą parsidavėlę už jos jau pakankamai gerai žinomus darbelius verčiau įkiškite už grotų.

Iki ko nusigyvenom… Matyt, taip patinka viską drausti, kad jau nebesuvokiama, ar tai yra galima, ar ne? Nueikite pasitikrinti pas psichiatrus, ir aš nenustebčiau, jog pusei valdžiokų uždėtų tramdomuosius marškinius.


Patiko? Pasidalinkite!