Patiko? Pasidalinkite!

Tie kurie dar nežino, primename, kad „Būkime vieningi“ yra Vytauto Landsbergio „faloveriai“ ir seka visas Vytauto Landsbergio eiles. Šį kartą Vytautas Landsbergis prakalbo apie debesis, apie aną pasaulį (rojų), į kurį jis planuoja patekti šalia Sokrato.

Gal mes ne taip suprantame Vytauto Landsbergio eiles, bet faktas tas, kad į rojų kažin ar papuls Vytautėlis.

Antroji eilių dalis, kaip ir daugelį kartų liko nesuprasta, todėl prašome mielų skaitytojų padėti iššifruoti, ką Vytautas turėjo omeny, rašydamas:

Tik aukštumoj
apsidraskėliai debesys čeža.
Trukdo truputį. Vis
dar kažinką galingai veža.

Vytautas Landsbergis Debesys

BV inf.


Patiko? Pasidalinkite!