Patiko? Pasidalinkite!

Šiandien Seime vyko diskusija „Kiek miško reikia Lietuvai?“, kurią organizavo „Landsbergistų“ frakcijos narė Aistė Gedvilienė.

Diskusijos metu išryškėjo bendros problemos, kurias būtina spręsti: saugomų miško teritorijų apsauga, NATURA 2000 programos įgyvendinimas, naujos nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros programos rengimas, sunkumai, su kuriais susiduria privačių miškų savininkai.

„Šiuo metu miškų apsauga yra paini ir reikalingas aiškus bei ilgalaikis susitarimas, kaip saugoti, ką saugoti ir kiek saugoti. Miškų apsaugai didelę įtaką, be valstybės miškų apsaugos politikos, turi NATURA 2000 ES saugomų teritorijų tinklas, kuris Lietuvą įpareigoja įgyvendinti Buveinių ir Paukščių direktyvas, taip pat visuomenės nuomonė ir iniciatyvos. Reikalinga surasti balansą ir darną siekiant saugoti mišką užtikrinant efektyvų jo naudojimą ir atsinaujinimą“, – pažymėjo Aplinkos apsaugos komiteto narė A. Gedvilienė.

Diskusijoje kalbėta apie nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros programos nuostatas, kurios numatytos iki 2020 m., ir apie poreikį ruošti naują dokumentą.

„Rengiant miško ūkio programas labai svarbu laikytis nuoseklumo ir nedaryti greitų sprendimų, įsiklausyti į įvairias interesų grupes, nes miško sektorius reikalauja ilgalaikių sprendimų, net ir 10 metų laikotarpis čia yra trumpas. Todėl bus reikalingas sutarimas ir politinė valia nustatant naujo dokumento gaires taip, kad miškas būtų naudojamas tvariai ir tausojančiai, užtikrintų europinių direktyvų įgyvendinimą, o taip pat, atlieptų pagrindines miško funkcijas – ekologinę, socialinę ir ekonominę, – teigė A. Gedvilienė ir pridūrė: – Darbų daug ir jie reikalauja sprendimų, todėl turime susitarti kokia kryptimi valdysime savo miškus.“

LRS inf.


Patiko? Pasidalinkite!