Patiko? Pasidalinkite!

MARAS

Šiandien ankstyvais paryčiais iškirto Petrą Bingelį.

Sunku protu aprėpti tos nelaimės mastą: muzikai,

Kaunui, Lietuvai.

Atjaučiame artimuosius ir chorą, bet jauskime ir

ką padarę, ko nepadarę.

Galbūt pradėsim suvokti, kad Dievo rykštė ir koronė

išties vaikšto tarp mūsų. Ne be pagrindo.

Esame prisidėję abejingumu kits kitam, atsainumu

pareigai, nusidėję nepasitikėjimo viruso sklaida.

Ko čia labai kreipti dėmesį, ką sako prisimelavusi

nusibaigianti valdžia? — nusidėjome ir tokiu požiūriu.

Reikia kreipti dėmesį, reikia susiimti rankomis — per

atstumą, bet vis dėlto. Stovėkim išvien.

Nebegalėsim nė atsisveikinti su brangiu Petru.

Tad nors šiuo elektroniniu būdu. Tokie laikai.


Patiko? Pasidalinkite!