Patiko? Pasidalinkite!

Savi dangsto savus. Kaip ir buvo tikėtasi, prokuratūra pradėta ikiteisminį tyrimą nutraukė. Arūno Valinsko pasisakymai, kad tokius reikėtų šiaip jau šaudyti, pasirodo nėra nusikaltimas

„Tomaševskis yra absoliutus kolorado vabalas, kuris, gaudamas finansavimą savo partijai iš Lietuvos valstybės biudžeto, yra antivalstybininkas. Tokius reikėtų šiaip jau šaudyti. Po vieną per metus. Pradėti nuo jo, nes tai yra bėda, ką jis daro”, – spalio 14 dieną delfi.lt laidoje pasakė laidų vedėjas Arūnas Valinskas.

Pranešė prokuratūros neįvardinta prokurorė 

“Vilniaus apylinkės prokuratūros prokurorė, įvertinusi ikiteisminio tyrimo metu gautus duomenis, liudytojų parodymus bei specialistų išvadas, priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl galimo neapykantos kurstymo konstatavus, kad nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

Ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 170 str. (Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę) 2 d. ir 3 d. buvo pradėtas dėl buvusio Seimo Pirmininko Arūno Valinsko pasisakymų š. m. spalio 14 d. vienoje interneto tinklapio „Delfi.lt“ transliuotoje laidoje. Komentuodamas Seimo rinkimų rezultatus ir kalbėdamas apie Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) pirmininką, A. Valinskas išsakė teiginius, galimai niekinančius, skatinančius neapykantą, kurstančius smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl tautybės, įsitikinimų ir pažiūrų.

Remiantis ikiteisminio tyrimo metu gautomis kalbos specialistų išvadomis, konstatuota, kad A. Valinsko išsakyti teiginiai negali būti pripažinti kurstymu smurtauti ar fiziškai susidoroti, nes šių teiginių komunikacinis tikslas – ne raginti ar skatinti žiūrovus atitinkamai elgtis, o išreikšti A. Valinsko asmeninę negatyvią nuomonę.

Nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą prokurorė pažymi, kad A. Valinsko pasisakymo apie tam tikrus politikoje dalyvaujančius asmenis turinys yra menkinančio ir įžeidaus pobūdžio. Savo saviraiškos laisvę buvęs politikas įgyvendino pasirinkdamas netinkamas kalbinės išraiškos priemones ir taip galimai pažeidė etikos bei moralės normas, tačiau ne Baudžiamojo kodekso 170 straipsnio normomis saugomą vertybę – asmenų lygiateisiškumą.

Prokurorė nurodo, kad laidoje A. Valinsko išsakyti teiginiai neperžengė politinės kritikos (kuri, remiantis nacionalinių ir tarptautinių teismų sprendimais, gali būti ir labai aštri bei trikdanti) ribų, nes neigiamo atspalvio apibūdinimai buvo panaudoti kalbant apie LLRA-KŠS pirmininko ir politinėje veikloje dalyvaujančių jo bendrapartiečių, kaip politikų, veiklą. A. Valinsko pasisakymai neperėjo į įžeidinėjimą ar menkinimą dėl jo kritikuojamų žmonių asmeninių savybių ar privataus gyvenimo poelgių, nesusijusių su jų politine veikla ar sprendimais.

Lenkų tautinės mažumos, o taip pat LLRA-KŠS deklaruojamų vertybių, idėjų (t. y. šios partijos nariams būdingų politinių įsitikinimų ir pažiūrų) atžvilgiu A. Valinskas neišsakė jokių neapykantą kurstančių teiginių.

Įvertinusi ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis ir nustatytas faktines aplinkybes, prokurorė konstatavo, kad buvusiam politikui laidoje pasirinkus žeminančią, niekinančią leksiką buvo išsakyta politinė kritika viešiesiems asmenims dėl jų politinės veiklos ir sprendimų, neturint nusikalstamo tikslo skatinti neapykantą ar diskriminaciją žmonių grupei ar atskiriems jai priklausantiems asmenims dėl baudžiamajame įstatyme nurodytų jų savybių – tautybės, įsitikinimų ar pažiūrų. Nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą gali būti skundžiamas aukštesniajam prokurorui”, -rašoma prokuratūros pranešime.

P.S

Smagu, remiantis prokuratūros praktika, galės šią frazę taikyti visiems Lietuvos politikams. Ačiū prokuratūrai, kuri suteikė puikią galimybę nebaudžiant raginti šaudyti neįtikusius politikus.

Kas būtų, jeigu pabandytų kas nors šią frazę pritaikyti Emanueliui Zingeriui?

Eladija Frikson


Patiko? Pasidalinkite!