Patiko? Pasidalinkite!

Šiuo metu įkalinimo įstaigose koronavirusas COVID-19 patvirtintas 191 įkalintam asmeniui, 465 nuteistieji (suimtieji) yra izoliuoti dėl galimos rizikos. Per praėjusią parą užfiksuota 18 naujų atvejų. Iš viso nuo rugsėjo 1 d. užfiksuoti 277 ligos atvejai.

Preliminariais duomenimis, per pastarąją parą koronaviruso COVID-19 nustatytas 97 laisvės atėmimo vietose dirbantiems pareigūnams ir darbuotojams.

Šiandien situacija dėl ligos protrūkių Vilniaus, Marijampolės ir Pravieniškių pataisos namuose buvo aptarta su Sveikatos apsaugos ministerijos ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovais.

„Per pirmąją pandemijos bangą įkalinimo įstaigose koronaviruso atvejų nebuvo, o nuo rugsėjo pradžios matome didėjantį atvejų skaičių. Dedame maksimalias pastangas, kad sustabdytume viruso plitimą ir situaciją valdome. Pirmųjų priemonių ėmėmės dar kovo mėnesį ir tikime, kad tai buvo teisingi ir laiku priimti sprendimai. Įkalinimo įstaigose esantys asmenys yra aprūpinti apsaugos priemonėmis bei informuoti apie higienos reikalavimus, patalpos yra nuolat dezinfekuojamos,“ – teigia Kalėjimų departamento vadovas Virginijus Kulikauskas.

Laisvės atėmimo įstaigose šiuo metu stebimi protrūkiai Vilniaus pataisos namuose, kur šiuo metu serga 45 nuteistieji ir 23 darbuotojai, ir Marijampolės pataisos namuose, kur šiuo metu serga 95 nuteistieji ir 12 darbuotojų. Pravieniškių pataisos namuose viruso plitimas yra suvaldytas ir situacija stabilizavosi.

Tiek nuteistieji ar suimtieji, tiek laisvės atėmimo įstaigose dirbantys pareigūnai ir darbuotojai yra testuojami dėl COVID-19 infekcijos. Iš viso nuo pandemijos pradžios atlikti 4767 testai įkalintiems asmenims ir 8742 testai darbuotojams. Pagal NVSC rekomendacijas, testavimo mastai artimiausiu metu bus padidinti.

Nuo karantino paskelbimo pradžios Kalėjimų departamente dirba Operacijų centras, kuris koordinuoja bausmių vykdymo sistemos veiklą ekstremaliosios situacijos metu ir jo nurodymai Kalėjimų departamento bei jam pavaldžių įstaigų darbuotojams yra privalomi. Operacijų centras, sprendžiant aktualius situacijos valdymo klausimus, nuolat bendradarbiauja su kitomis valstybės institucijomis, dalijasi patirtimi, ieško resursų, efektyvesnių COVID-19 infekcijos prevencijos priemonių, analizuoja kylančius klausimus ir problemas, teikia nurodymus Kalėjimų departamentui pavaldžioms įstaigoms, užtikrina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų įgyvendinimą bausmių vykdymo sistemoje.

kaldep inf.


Patiko? Pasidalinkite!