Patiko? Pasidalinkite!

Artėjančių švenčių proga Vytautas Landsbergis savo skaitytojus ir gerbėjus pamalonino dar vienu koduotu šventiniu pranešimu.

KALĖDINIS
Nuotoliniu būdu
atėjo Viešpats.
Tremtinių
pabėgėlių šeimoj.
Stebėjo asilėlis.
Mūkė jautis.
O pasaulis
nesugebėjo dar apdovanotas jaustis.
Keistuoliai piemenys Betliejaus
į juodą gelmę veizėjo aukštyn
ir kožnas kasė galvą:
pasakykit,
iš kur tokia šviesi žvaigždė?


Patiko? Pasidalinkite!