Patiko? Pasidalinkite!

SU PELENAIS
Pasikalbu su pelenais
ir lyg ne vienas.
Šliaužia vargadienos
ir naktys permuštos darbais
juntu kad laiko trūksta —
pasibaigs —
maža ugnelė blėsta rūksta
pamariais
dainuoja varnos ir žuvėdros
loja
debesys važiuoja mintys
darda
dažniausiai pintos kartais
giedrios
be vardo amalo keliais.

Patiko? Pasidalinkite!