Patiko? Pasidalinkite!

Po to, kai Vytautas Landsbergis balkonėlyje vasario 16-osios proga lietuvius kvietė iš didelio šiukšlių, tuštybių miesto grįžti į Lietuvą ir tuo pačiu juos išvadino kiaulėmis, nutarė dėl visko pasiaiškinti

Vasario 16-ąją Vytautas Landsbergis sakė:

„Reikia pasipriešinimo, reikia rezistencijos. Lietuva keičiasi, bet per lėtai. Stiprinkime šeimų tautą, kuri jau randasi. Atraskime, kaip gražu imigruoti į Lietuvą iš didelio šiukšlių, tuštybių miesto į Lietuvą. Kai kurie atrandą šį kelią, tai nuostabu“, – sakė V. Landsbergis.

„Tik nesmulkėkime, nemenkėkime, negobšėkime. Jau esame sugobšėję kai kuriose kompanijose bemaž iki dugno. Iki mirštančios Baltijos dugno, iki Kuršių marių reorganizacijos į srutų duobę – vis dėl purvinų pinigų. Pagalvoju kartais „kiaulės, jūs kiaulės, žmonės, kurie taip elgiatės. Buvusieji žmonės, pasitraukite, teateina naujieji žmonės“,- sakė Vytautas Landsbergis.

Vytautas Landsbergis nutarė pasiaiškinti

Nenorintiems suprasti

„Kiaulės jūs kiaulės“ – tai ne prasivardžiavimas, o perspėjimas ir kvietimas tokiais nebūti. Nebūkim tėvynės teršėjais, kokių, deja, yra.
Jei kam kepurė užsidegė, tai geras ženklas.
Nenorim tokiais būti!
Nedergsime tėvynės. Nei Kuršių, nei visų kitų jos marių.
Neteršk Lietuvos, kuri prasideda tavo sieloj.

Prieš pasiaiškindamas, Vytautas dar spėjo žmones išvadinti žmogėdromis ir gamtėdromis

MĄSTYKLA PRIEG ČĖSO RUBEŽIAUS. Oremus

Aš bijau o labiau gal
būgštauju kartais
kad mūsų gerasis Dievulis
gali nutarti:
“Šis projektėlis mažoj
mėlynojoj planetoj
veik nenusisekė. Dūlis.
Uždarau jį.
Mėgysiu
kitoj begalystės vietoj”.

“Tie ten tie gyviai dvikojai
žmogėdros gamtėdros
ne ką tenudirbo –
viską sudirbo.
Tik susipjovė ir susiėdė
kai viską aplink išėdė.”

“Jiems pasiunčiau sūnų
ir šimtą perkūnų –
ir viskas vis tiek
per niek.
Tegu juos tegu juos
ganys Belzebubas”.

Bijau tad veikiau gal
būgštauju kad
gali pamoti Gerasis iš tolo
žvaigždėto
ant paskutinio
kruvino Žemės atolo.

BV inf.


Patiko? Pasidalinkite!