Patiko? Pasidalinkite!

Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Žygimantas Pavilionis su kitų Užsienio ir Europos reikalų komitetų pirmininkais parašė bendrą atvirą laišką Europos Sąjungos ir NATO vadovams, kuriame reikalaujama tarptautinio teismo A. Lukašenkai ir jo režimo šalininkams, sankcijų įvedimo visiems Baltarusijos oro uostams ir visoms trečiųjų šalių oro linijoms vis dar skraidančioms į Minską. Bendras situacijos įvertinimas skirtas atkreipti dėmesį į kylančią įtampą prie sienų ir informuoti ES ir NATO lyderius prieš artėjantį svarbų ES užsienio reikalų ministrų susitikimą Briuselyje pirmadienį.

Šį laišką pasirašė 17 Europos šalių pirmininkai iš: Prancūzijos Senato ir Nacionalinės Asamblėjos, Vokietijos Bundestago, Europos Parlamento, Jungtinės Karalystės Bendruomenių rūmų, abiejų Lenkijos parlamento rūmų, Ispanijos, Baltijos šalių, Airijos, Čekijos Respublikos, Slovakijos, Rumunijos, Ukrainos.

Laiške atitinkamų parlamentų komitetų pirmininkai, griežtai smerkia A. Lukašenkos vykdomą hibridinį puolimą prie rytinių ES ir NATO sienų. Pabrėžiama, jog neteisėtas Baltarusijos prezidentas A. Lukašenka, atsakydamas į galiojančias ES sankcijas, prisideda prie dirbtinai kuriamo migracijos kelio ir ciniškai išnaudoja migrantus, bandydamas destabilizuoti Lenkiją, Lietuvą ir Latviją bei visą Europos Sąjungą, kad priverstų ES panaikinti jo režimui taikomas sankcijas.

Pripažįstamos Europos Komisijos pastangos siekiant rasti atsaką į prie išorės sienų sukeltą migracijos krizę ir pradėtas derybas su trečiosiomis šalimis siekiant stabdyti migrantų srautą į Baltarusiją. Atkreipiamas dėmesys dėl pastaruoju metu paaštrėjusios situacijos prie Lenkijos ir Baltarusijos sienos, kurioje pasikeitė saugumo padėtis.

Laiške aprašoma ir dabartinė situacija. Nepaisant tarptautinių demokratinės bendruomenės pastangų ir darbo vietoje fiziškai ginant Europos sienas, tūkstančiai nelegalių migrantų vis dar planuoja arba jau rengiasi vykti į Minską, kad vėliau pamėgintų neteisėtai patekti į ES ir NATO teritorijas.

Dėl kilusių įvykių prie Lenkijos ir Lietuvos sienos, ES ir NATO vadovų prašoma: „galvoti, kaip geriausiai pritaikyti esamą teisinę sistemą prie naujų realijų, kad galėtume tinkamai reaguoti į bandymus naudotis neteisėta migracija siekiant politinių tikslų ir kuriant kitas hibridines grėsmes. Jokia trečioji šalis – nei pavienės šalys, nei virš valstybinės grupės – neturėtų turėti galimybės naudotis ES migracijos ir prieglobsčio sistema, kad darytų spaudimą ir šantažuotų ES ir jos valstybes nares. Turime reaguoti imdamiesi atitinkamų priemonių, kad išvengtume sunkių hibridinių išpuolių padarinių, ciniško žmogaus gyvenimo išnaudojimo politiniais tikslais sukeltų kančių ir pažeminimo“.

Komitetų pirmininkai ragina taikyti sankcijas visiems Baltarusijos oro uostams, prašoma paskelbti Baltarusiją neskraidymo zona ir taikyti  atitinkamas sankcijas visoms tarptautinėms oro linijoms, kurios pažeis šį draudimą ir toliau prisidės prie nežmoniško nelegalios migracijos išnaudojimo hibridinio karo tikslais.

Laiške raginama Vakarų partnerius imtis veiksmų ir ištirti ar remiant neteisėtą A. Lukašenkos režimo veiklą dalyvauja trečiosios šalys ir jeigu dalyvauja, tai kokiu mastu. Taip pat raginama atlikti platesnį planų, kurių dalis yra ši hibridinio karo taktika, masto tyrimą ir nagrinėti, kas ir kodėl gali dalyvauti dirbtinai sukeliant krizę, keliant baimes ir skatinant politinius ir socialinius neramumus, kai tai daroma naudojant kelias taktikas, jomis sumenkinant ES ir NATO teisėtumą, o tuo pačiu ir mažinant atsparumą.

Tarp pasiūlytų veiksmų raginama inicijuoti  tarptautinį teismo procesą, kuris suteiktų pagrindą universaliai jurisdikcijai nuteisti asmeniškai Aleksandrą Lukašenką ir jo režimo dalyvius už plataus masto nusikaltimus prieš Baltarusijos žmones; taip pat raginama svarstyti galimybę perduoti Baltarusijos bylą Tarptautiniam Teisingumo Teismui remiantis argumentais, kad A. Lukašenkos režimas pažeidė Čikagos konvencijos, Monrealio konvencijos ir JT konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą nuostatas.

Pabrėžiamas būtinumas sistemingam, koordinuotam atsakui, kuris padidintų ES atsparumą taip pat reikalingos itin sutelktos ES ekonominės ir diplomatinės pastangos siekiant valdyti situaciją vykstant prieš ES nukreiptai veiklai; būtina skubiai parengti atsakomąsias priemones, kurios atgrasytų nuo būsimų provokacijų ar bandymų skatinti tarpusavio nepasitikėjimą ir nesutarimus.

LRS inf.


Patiko? Pasidalinkite!