Patiko? Pasidalinkite!

Antradienį į Vilnių planuoja suvažiuoti labai daug žemaičių, kurie jau pavargo nuo Lietuvos politikų. Daugelis kalbintų aktyvistų sako, kad jau pakaks žaisti ir šis Seimas su visa vyriausybe turi trauktis.

“Mes vykstame ne tam, kad pasiklausytume dejonių ir aimanavimų, kaip Lietuvoje blogai – visa tai ir taip yra aišku. Tik visiškas kvailys gali nematyti, kokioje situacijoje atsidūrėme. O dėl to dalinai esame kalti ir mes patys savo neveiksnumu. Į Vilnių vykstame su konkrečiu tikslu pareikalauti valdžios atsistatydinimo, ir tuščių kalbų čia jau nepakaks – jos bus nušvilptos. Beprasmiai reikalavimai ar smulkmeniški pakeitimai mūsų valstybės neišgelbės.

Šitą valstybę reikia keisti nuo pamatų, todėl turi ateiti nauja jėga, pastatysianti Lietuvą iš naujo. Susirinkę žemaičiai bus nusiteikę kovingai, bet patys tikrai neprovokuos riaušių ir neramumų. Gali būti, kad bandysime patekti į Seimą ir reikalavimą išreikšti žodžiu. Jėgos ir prievartos nenaudosime, todėl apsaugos norime paprašyti, kad ši netrukdytų ir leistų pasikalbėti su seimūnais gyvai.

Mes puikiai suprantame, kad dabar taikomais ribojimais iš mūsų yra tiesiog šaipomasi ir tam turi ateiti galas. Net pasižiūrėjus į kaimynines valstybes, tą pačią Estiją, Lenkiją, nematysime tokio išsišaipymo iš tautiečių koks vyksta čia. Ten valstybė neužsiima žmonių šantažavimu, grasinimais, spaudimu, atleidimais iš darbo, neįleidimu į parduotuves bei įvairiausio pobūdžio diskriminacija.

Todėl!

Jeigu valdžia neišgirs žemaičių, neatmetamas variantas, kad Žemaičiai svarstys atsiskyrimą nuo Lietuvos. Raginame visus lietuvius vienytis ir veikti kartu, o jeigu matysime, kad žemaičiai yra diskriminuojami ir renginys bandomas nusisavinti politikų bei bus verčiamas politiniu šou, imsime veikti atskirai ir jau nebe Vilniuje.

Egidijus Paulauskas


Patiko? Pasidalinkite!