Patiko? Pasidalinkite!

Teismai tris kartus Generalinei prokuratūrai nurodė, kad atsisakymas pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Lietuvos VSD vadovo Dariaus Jauniškio ir AOTD prie KAM buvusio vadovo Alvydo Šiupario piktnaudžiavimo tarnyba įrašant Zigmą Vaišvilą ir Audrių Naką į 2015 m. Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą ir tuo juos apšmeižiant, yra nepagrįstas ir prieštarauja VSD vadovo D. Jauniškio 2017 m. rugsėjo 29 d. raštiškam patvirtinimui, kad Z. Vaišvila ir A. Nakas nėra grėsmės Lietuvos nacionaliniam saugumui.

Generalinė prokuratūra gavo š.m. gegužės 18 d. VSD raštą, kuriuo paaiškinta, kad 2015 m. Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime viešai paskelbtą informaciją VSD rinko apie asmenis,

„kurių veikla nukreipta į… Lietuvos užsienio politikos tikslų ir uždavinių kvestionavimą bei siekį pasinaudojant demokratinėmis procedūromis destabilizuoti Lietuvos valstybės sąrangą“, o Z. Vaišvilos ir A. Nako „vaidmuo… pasireiškė bandymu konsoliduoti Rusijos interesams palankias politines organizacijas ir judėjimus.

Tokiu būdu siekiančio išvengti atsakomybės D. Jauniškio vadovaujamas VSD šiuo paaiškinimu įvykdė naujas galimai nusikalstamas veikas – Z. Vaišvila ir A. Nakas papildomai apkaltinti antivalstybine veikla, atitinkančia BK 118 str. (padėjimas kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką)121 str. (antikonstitucinių grupių ir organizacijų kūrimas ir veikla) veikų kvalifikaciją. Tokiu būdu įvykdytos ir naujos galimai nusikalstamos veikos, atitinkančios BK 154 str. 1 d. (šmeižtas), 228 str. (piktnaudžiavimas tarnyba), neteisėtas informacijos apie asmenį rinkimas ir diskriminavimas dėl grupinės priklausomybės.

VSD politiškai persekiojo Z. Vaišvilą ir A. Naką dėl jų priklausymo B3 grupei ir visuomeninės bei politinės veiklos vykdymo demokratinėmis priemonėmis. Sąvokos “demokratinės procedūros” ir “Lietuvos valstybės sąrangos destabilizavimas” yra nesuderinamos. Įstatymai nedraudžia Lietuvoje demokratinių veiksmų, o kaltinimas “valstybės sąrangos griovimu” yra vienareikšmiškas ir tikrovės neatitinkantis kaltinimas antivalstybine veikla.

Generalinė prokuratūra nekreipė dėmesio ir į tai, kad šis Z. Vaišvilos ir A. Nako kaltinimas antivalstybine veikla nepagrįstas ir prieštarauja aplinkybėms, nes nuoroda 2015 m. Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime, kad interneto svetainės „ekspertai.eu“, „ldiena.lt“, „sauksmas.lt“, „sarmatas.lt“, „laisvaslaikrastis.lt“ ir kt. skleidžia prorusišką propagandą lietuviškame internete ir kad šias jėgas bando konsoliduoti Z. Vaišvila, neatitinka tikrovės ir yra šmeižtas. Pirmą kartą šią šmeižikišką informaciją apie Z. Vaišvilos ir kitų 2015 m. Grėsmių nacionaliniam saugumuivertinime nurodytų asmenų antivalstybinę veiklą, Rusijos valstybės naudai tariamai vykdomą prieš Lietuvos Respubliką, 2015-08-03 d. pasklebta 15min.lt straipsnyje “Lietuvos radikalai naudoja rusiškos ir sovietinės propagandos technologijas“ .

Z. Vaišvila nedelsdamas 2015-08-03 d. kreipėsi į Generalinę prokuratūrą dėl savo ir kitų asmenų antivalstybinės veiklos ištyrimo. Pradėtame ikiteisminiame tyrime Nr.01-1-48216-15 įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos prokuratūros 2015-12-17 nutarimu dėl minimo ikiteisminio tyrimo nutraukimo nustatyta, kad nepadaryta jokia veika, turinti nusikaltimo, numatyto BK 122 str. ar kito straipsnio, požymių.Liudytoju apklaustas ir Lietuvos atkūrimo šimtmečio proga Lietuvos Prezidentės D. Grybauskaitės apdovanotas Dovydas Pancerovas patvirtino, kad šią informaciją jam pateikė jo nenurodytos institucijos du asmenys, pakvietę jį pokalbiui, po kurio jis paskelbė šį straipsnį. Dėl nurodytų naujų galimai nusikalstamų veikų prašome pradėti ikiteisminį tyrimą.

Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausias prokuroras Martynas Jovaiša, pasirėmęs šiuošališku VSD atsakymu, prokuratūros vardu dar kartą atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Z. Vaišvilos ir A. Nako apšmeižino įtraukiant juos į Lietuvos 2015 m. Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą.

Z. Vaišvila ir A. Nakas apskundė ir vyriausiojo prokuroro M. Jovaišos nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl jų įtraukimo į 2015 m. Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą, ir kreipėsi į Generalinį prokurorą Evaldą Pašilį dėl dar vieno ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl naujo šmeižto – š.m. gegužės 18 d. VSD rašto, kuriuo jie įvardinti kaip asmenys, siekiantys destabilizuoti Lietuvos valstybės sąrangą ir konsoliduoti Rusijos naudai veikiančias politines organizacijas.

Generalinės prokuratūros siekis apsaugoti saugumo vadovus ne tik yra neteisėtas ir gėdingas, bet ir skatina Lietuvos specialiąsias tarnybas vykdyti politinius užsakymus, užtikrinant šiai nusikalstamai veiklai priedangą. Z. Vaišvila ir A. Nakas tinkamai reaguos į kiekvieną VSD ir AOTD pareigūnų savavldžiavimą. Prokuratūrai ir teismams darbo netrūks.


Patiko? Pasidalinkite!