Patiko? Pasidalinkite!

Balandžio 18 d. posėdyje Seimo Žmogaus teisių komitetas (ŽTK) svarstė Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso 542 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektus (Nr. XIIIP-1754, Nr. XIIIP-1755).

2016 m. gegužės 11 d. buvo priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/801 dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, studijų, stažavimosi, savanoriškos tarnybos, mokinių mainų programų arba edukacinių projektų ir dalyvavimo „Au pair“ programoje tikslais sąlygų (nauja redakcija; toliau – direktyva). Direktyvos 40 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad valstybės narės turi priimti teisės aktus, kuriais įgyvendinamos direktyvos nuostatos, ir jas taikyti nuo 2018 m. gegužės 23 d.

Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimų tikslas – įgyvendinti direktyvos nuostatas, susijusias su palankesnių sąlygų trečiųjų šalių piliečiams atvykti ir apsigyventi mokslinių tyrimų ar studijų, stažavimosi ar savanorystės Europos Sąjungos ar jos valstybių narių pripažįstamų savanoriškos tarnybos programose tikslais Lietuvos Respublikoje sudarymu.

Tikimasi užtikrinti palankesnes sąlygas užsieniečiams atvykti studijuoti ar vykdyti mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus. Priėmus pakeitimus, būtų trumpesni prašymų išduoti leidimus laikinai gyventi nagrinėjimo terminai, nustatyta galimybė pasilikti Lietuvos Respublikoje, pabaigus studijas ar mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus, siekiant ieškoti darbo ar pradėti savarankišką veiklą, būtų supaprastintos tyrėjų šeimos narių atvykimo sąlygos, subjektų, galinčių priimti užsieniečius stažuoti, rato išplėtimas, studentams sudarytos palankesnės sąlygos gauti leidimą nuolat gyventi ir kt. Taip tikimasi į Lietuvos Respubliką pritraukti aukštos kvalifikacijos specialistų, o tai prisidėtų prie ekonominės plėtros ir šalies konkurencingumo didinimo.

Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, šiuo metu užsieniečių, atvykstančių studijuoti į Lietuvos Respubliką, daugėja – 2015 m. buvo išduota 1073, 2016 m. – 1337, 2017 m. – 1489 leidimai laikinai gyventi studijų tikslu. 2015 m. atvyko stažuotis į mokslo ir studijų institucijas tik 2 užsieniečiai, o 2016 m. ir 2017 m. buvo išduota po 4 leidimus laikinai gyventi šiuo tikslu. Užsieniečių, atvykstančių dirbti dėstytojais ar tyrėjais, taip pat nėra daug: 2015 m. buvo išduoti 34, 2016 m. – 20, 2017 m. – 32 leidimai laikinai gyventi.

Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimu siekiama įgyvendinti direktyvos nuostatas, susijusias su atsakomybės už informacijos apie leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje turinčio užsieniečio savanoriškos veiklos nutraukimą nepateikimo laiku numatymą, taip pat nuostatas, susijusias su administracinės atsakomybės taikymu visiems subjektams, kurie gali priimti užsieniečius stažuotės tikslu, už informacijos apie nutrauktą stažuotę nepateikimą laiku.

Parengta pagal LRS inf.


Patiko? Pasidalinkite!