Patiko? Pasidalinkite!

Lietuvos užsienio reikalų (JAV) tvarkytojas Linas Linkevičius vėl pasidalino savo paralelinės tikrovės įžvalgomis.

Šį kartą lietuviškos rusofobinės paranojos vieno iš lyderių, politinės ekvilibristikos ir lankstumo meistro, kurio bestuburiškumo unikalūs sugebėjimai padėjo jam plūduriuoti valdžioje visais laikais ir prie visų režimų, rūstybės nusipelnė teisėtas Sirijos prezidentas ir savo šalies patriotas B.Asadas už tai, kad, Lino autoritetinga nuomone, Sirijos vadovas “peržengė daugybę raudonų linijų įvykdydamas cheminio ginklo ataką prieš civilius gyventojus Dumoje” !!!

Linas Linkevičius

Linas, matomai, dar nežino, ką jau žino visas mąstantis pasaulis – jokios B.Asado cheminio ginklo atakos Dumoje nebuvo. Buvo tik JAV-UK-FR-NATO karo nusikaltėlių gaujos tarptautinis nusikaltimas, niekuo neišprovokuota, neturinti jokio pagrindo, jokios teisėtos priežasties karinė minėtų Vakarų šalių-nusikaltėlių agresija prieš JTO narę Siriją, kurios pretekstu tapo tų pačių Vakarų apmokėtas ir vietinių Sirijos linų linkevičių sukurptas feikinis filmukas-klastotė apie neva buvusią ataką.

Tačiau Linas vis tiek tebekaltina B.Asadą nesamais nusikaltimais ir nepastebi Vakarų, kuriems liokajiškai tarnauja Lietuvos kompradorinis elitas ir linas asmeniškai, tikrų akivaizdžių nusikaltimų.Ir telkia nesamas jungtines Europos pajėgas Rusijos agresijai atremti.

Man vienam Lietuvoje gėda dėl to, kad absoliutus melagis ir niekšas kalba visos Lietuvos vardu, kompromituoja visą lietuvių tautą savo begėdišku melu?!..
Yra tokia profesija Lietuvoje – Tėvynę Vakarų kolonizatoriams pardavinėti.
Linai, jeigu jautiesi Napoleonu, reikalauk sau atskiros palatos, nusipelnei.

Jonas Kovalskis


Patiko? Pasidalinkite!