Patiko? Pasidalinkite!

KALTINAMASIS AKTAS. LVT (Lietuvos Visuomenės Taryba) įsteigta  2018-12-14 (priimti ĮSTATAI ir įregistruota registrų centre). Pirmininkas išrinktas dr. Zigmas Vaišvila, išrinka Valdyba iš 17 narių. Iki šiol Įstatuose parašytų tikslų vykdymo nesimato, nors praėjo jau nemažai laiko nuo įsteigimo dienos. Pradžioje buvo dideli planai: sukviesti įvairių organizacijų ir partijų forumą, kad gauti TAUTOS PASITIKĖJIMĄ ir kt. tačiau iki šiol niekas ta linkme nevyksta.

Pirmininkas murdosi teismuose (LVT ir asmeniniuose) ir vis dar neturi laiko Lietuvos problemoms, kol galu gale išaiškėjo jo ir Tauro Jakilaičio susitarimas – sunaikinti LVT. Tam tikslui įkurta LVT pagrindu nauja partija SUSITELKIMAS . Paaiškėjo, kad Tauras Jakilaitis, priimdamas narius į susitelkimą reikalauja išstoti iš LVT. Vyksta nuolatinis organizacijos darbo destrukcija, nes šitie du veikėjai sąmoningai ardo LVT., ką įrodo bandymas prasmukti be jokių ataskaitų per visuotinį susirinkimą, kuris įvyko 2021 – 06 – 19, nors buvo pranešta dienotvarkė:

  1. 2020 m. veiklos ataskaita:
  2. 1. LVT metinė finansinė ataskaita;
  3. 2. Valdybos ataskaita;
  4. 3. Revizijos komisijos ataskaita;
  5. 4. Etikos ir procedurų komisijos ataskaita.
  6. . LVT valdybos rinkimai.

Susirinkime, pagal įstatus visus pranešimus turėjo patvirtinti susirinkimo dalyviai, tačiau nebuvo nei pranešimų (išskyrus Etikos komisijos metinis pranešimas, bet ir jis neužtvirtintas), nei patvirtinimo.

Dabar jau paaiškėjo, kodėl taip buvo daroma: viskas ruošiama LVT sunaikinimui.

LVT Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkei užprotestavus tokį susirinkimą ir paskelbus jį NEGALIOJANČIU, pirmininkas, nekreipdamas dėmesio tęsė LVT veiklą, tam kad niekas netrukdytų, buvo suplanuota naujos (kvailai juo tikinčių žmonių, atleiskite) Valdybos rinkimai, kurių metu Aldas  sukčiavo žymėdamas balsavimo REZULTATUS. (Etikos ir procedūrų kom. pirmininkė atidžiai stebėjo balsų žymėjimą (buvo galimybė tai stebėti internete) ir visai atsakingai patvirtina, kad balsų žymėjimas vyko neteisingai – Aldas sukčiavo. Galime įtarti, kad buvo su pirmininku sutarta, kas bus išmestas, taip ir žymėta).

Viso to pasiekoje Etikos ir procedūrų komisija kartu su visais susirinkime dalyvavusiais LVT nariais tai matė ir to pasiekoje, teisėtai paskelbė susirinkimą NEGALIOJANČIU ir tuo pačiu negaliojantys tapo ir visi po susirinkimo vykę LVT pirmininko veiksmai, t.y. liko teisėta steigiamojo susirinkimo metu IŠRINKTA VALDYBA ir Etikos ir procedūrų komisija.

Kaip pamenate (teikiau daug informacijos visiems apie LVT pirmininko daromas klaidas, atidžiai stebėjau kas vyko, buvo ištikimų LVT narių, kurie pranešė apie

vykdoma Tauro „susitelkimo politika“ ir paaiškėjo, kad LVT vyksta dviguba išdavystė. Man, kaip LVT angelui sargui pavyko išsiaiškinti ir konstatuoti, kad Z. Vaišvilos ir T. Jakilaičio susitarimas, skirtas sunaikinti LVT. Jie gudruoliai turėjo savo planą – slaptą susitarimą nuo tos dienos, kai Zigmas Vaišvila per jėgą be jokios etikos pasisavino LVT pavadinimą (todėl nieko nedaro, kad būtų įveiklintas Etikos Universitetas (EU) ir Lietuvos Visuomenės TRIBUNOLAS (LVT), kurie jau yra įsteigti ir netrukus pradės veikti). LVT  jam buvo labai reikalingas jo asmeniniams tikslams įgyvendinti (tikriausiai nesuklysiu) –  prezidento rinkimas pasiruošti, dėl ko ir įkurtas SUSITELKIMAS, kuris LVT organizacijos narių sąskaita buvo gudriai  stiprinamas ir ruošiamasi , kad jis taps stipria partija, pasiruošusia kitiems prezidento rinkimams. Jiems abiem atrodė, kad tai visai įmanoma, nes aplinkui naivūs, kvaili žmonės (todėl ir visuotinis susirinkimas turėjo prasmukti), su kuriais jų planas turėjo pavykti, tačiau deja: „ nekask kitam duobės, nes pats įkrisi“ posakis pilnai pasitvirtino.

Visą tai vertinusi LVT  Valdyba kartu su Etikos ir procedūrų komisija nutaria:

  1. Įvertinus visas išvardytas aplinkybes už įstatų nesilaikymą, LVT veiklos žlugdymą  ZIGMUI VAIŠVILAI IR TAURUI JAKILAIČIUI –  REIŠKIAMAS GRIEŽTAS PAPEIKIMAS.
  2. Už LVT KOLEKTYVO SKALDYMĄ PIKTAVALIŠKAIS TIKSLAIS (taip pat įstatų nesilaikymą) dr.Zigmui Vaišvilai ir Taurui Jakilaičiui už norą SUNAIKINTI LVT – REIŠKIAMAS GRIEŽTAS PAPEIKIMAS.

LVT VALDYBA KARTU SU ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJA NUTARĖ:

  1.   Zigmas Vaišvila ir Tauras Jakilaitis už ĮSTATŲ PAŽEIDIMUS IR NORĄ SUNAIKINTI  LVT – ŠALINIMI iš LVT (jeigu jie iki nuosprendžio paskelbimo neišeis patys) bet kokiu atveju, supažindinti visą Lietuvą su LVT Valdybos nutarimu, paskelbiant nutarimą internetiniame laikraštėlyje „Auksinis ruduo“.

PASTABA: kreipiamės į LVT narius, išėjusius iš LVT  į susitelkimą – sugrįžkite namo, nes Jums bus gėda dalyvauti sukčių partijoje.

2021 11 09 Aldona Marija Gedvilienė


Patiko? Pasidalinkite!