Patiko? Pasidalinkite!

680 mln € skirta metalo laužo pirkimo šlovingajai Lietuvos kariuomenei! Tai pinigai už kuriuos galima buvo pakloti asfaltu ne vieną šimtą žvyrkelių, pastatyti keletą rimtų valstybinio lygio gamyklų, su ne vienu tūkstančiu darbo vietų, tai suma kuri galėjo išgelbėti nuo bado ir nepritekliaus ne vieną tūkstantį lietuviškų elgetų, jų vaikų…

Iškėlęs galvą galiu pasakyti, toje sumoje nėra nė vieno euro mano mokesčių, nes niekada nemokėsiu jų, kol mano Tėvynę valdys banditai ir padugnės! NIEKADA!!!

2018 m. Lietuva krašto apsaugai skyrė 894,5 mln. eurų arba 2,0 proc. BVP, įvertinus 2018 metais planuotas, bet nepanaudotas asignavimų sumas neliečiamoms atsargoms kaupti bei pagal su užsienio tiekėjais sudarytas sutartis dėl investicijų projektų ir kurios, vadovaujantis Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, bus naudojamos 2019 m. 

BV inf.


Patiko? Pasidalinkite!