Patiko? Pasidalinkite!

Antanas Stugys

NUO RYTO LIGI RYTO

Patriotinė satyra

Naują rytą tau nešu ant delno:
Šviesų, apsiniaukusį, spalvotą.
Negalvodamas, apie konkretų pelną –
Tik už duoną, sriubą ir kompotą.

Nesvarbu: nei ką, nei kur skaitai
Tuos, parduotų vasarų metus.
Praeitos Tėvynės palaikai –
Juokiasi žiūrėdami į mus.

Tiktai bulvės senių dubeny.
Tik pasąmonėj įstrigus reklama.
Tik žinojimas, kad vis dar gyveni
Priverčia užkaukti kaip šuva.

Garsiai, tyliai, iš paskutinių.
Pasislėpus už komercinės tvoros.
Netikint, kad šaukštu mediniu,
Dievas, dievą liaupsintiems užtvos.

Jūs ir aš – teoriškai – tauta.
Be tautybės pasuose – kaip numatyta.
Tiktai tam, kad persti po kaldra,
Be atostogų – nuo ryto ligi ryto.

2020


Patiko? Pasidalinkite!