Patiko? Pasidalinkite!

Visų pirma, norėčiau priminti, jog kare dalyvauja paprasti žmonės (mūsų sūnūs, broliai, tėvai), o NE seimo nariai ar valdžios atstovai. Valstybės įsitraukimas į karą palaikant vieną ar kitą pusę yra 100 % grėsmė visiems valstybės gyventojams (mums patiems ir visiems mūsų artimiems žmonėms, įskaitant ir mūsų vaikus).

Todėl verta prisiminti, jog svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami REFERENDUMU (9 straipsnis). Valdžios galias riboja KONSTITUCIJA, valdžios įstaigos TARNAUJA ŽMONĖMS (5 Straipsnis). Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai (7 straipsnis). Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Valstybė saugo ir globoja šeimą (38 straipsnis).  Todėl savarankiškas valdžios sprendimas įtraukti valstybę į karą būtų visiškai NETEISĖTAS. Bet kuris žmogus galėtų su įsitraukimu į karą visiškai nesutikti, nes kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija (6 straipsnis). 

Taip pat vertėtų prisiminti ir tai, jog mūsų šalyje jau yra neteisėtos svetimų šalių karinės bazės (taikiniai). Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių (137 straipsnis). Jos įvedimui pirmiausia buvo reikalinga surengti REFERENDUMĄ dėl būtent pastarojo konstitucinio straipsnio pakeitimo. To padaryta nebuvo, todėl mes turime pilną teisę reikalauti, jog šios karinės bazės nedelsiant būtų panaikintos.

Dabar norėčiau pakalbėti tiesiog iš žmogiškosios pusės. Prasidėjus pirmiesiems neramumams, pasirodė labai daug žmonių, kurie pradėjo pasisakinėti už TAIKĄ pasaulyje. Savaime suprantama, jog nei vienas normalus žmogus karo nenori. Man tik įdomu, kodėl taip garsiai apie TAIKĄ nebuvo kalbama visus tuos 8 metus, kol vyko siaubingi įvykiai DONBASE ir LUGANSKE?

Kodėl tada niekam nerūpėjo tose teritorijose gyvenančių žmonių TAIKA ir TEISĖS? Ar apskritai mes, kaip žmonija, nesame vientisas organizmas? Ir jei kažkur kyla karas, ar tai nereiškia, jog jis ankščiau ar vėliau palies mus visus? Kodėl apie taiką nebuvo kalbama, kai pas mus buvo laužoma mūsų Konstitucija, statomos ir plečiamos nelegalios NATO karinės bazės? Nejaugi manote, jog TANKAI ir karinės bazės statomos šiaip sau ir jos neša TAIKĄ pasaulyje?

Mes ilgą laiką miegojome ir buvome maitinami tik viena nuomone ir viena pozicija. Tačiau pasaulyje nieko nevyksta be priežasties ir norint suprasti, kas dabar vyksta, reikia matyti bendrą, pilną vaizdą, ir tik po to spręsti, kokią poziciją palaikome mes.

Tai, kad Lietuvoje atitinkamos asmenybės karo institucijų pagalba ilgą laiką plovė milžiniškus pinigus, yra vienas dalykas. Bet, kad dabar per tuos visus karinius “žaisliukus” mums kyla reali karo grėsmė, grėsmė mūsų šeimų ir artimų žmonių gyvybėms, yra visai kitas dalykas. Todėl labai stipriai raginu atsibusti. Pradėti savarankiškai domėtis abiejomis pusėmis tuo, kas dabar vyksta ir reikalauti to, kas mums teisiškai priklauso – TAIKOS REFERENDUMO. Visa tai turi būti padaryta, jei mes norime vadintis LYGIATEISIŠKA valstybe (atleiskit, man neapsiverčia liežuvis sakyti žodžio DEMOKRATINE, nes tai labai apgaulingas žodis).

 
33 straipsnis
Piliečiai turi teisę dalyvauti valdant savo šalį tiek tiesiogiai …
Piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus. Draudžiama persekioti už kritiką.
Piliečiams laiduojama peticijos teisė, kurios įgyvendinimo tvarką nustato įstatymas.
 
2 straipsnis
Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.

Edmundas Ščerbina


Patiko? Pasidalinkite!