Patiko? Pasidalinkite!

Kviečiu vienytis tautą ir pirkti Elektrą iš Kaimynų ( pvz. 60 procentų Lietuvos gyventojų, susivieniję į fizinių asmenų grupę, pasirašo sutartį su Astravo AE ir pateikiama LR Seimui ir Vyriausybei jos įregistravimui). Lietuvos žlugdymo era baigta-Lietuva atsibunda!

Analogiška padėtis ir su kitomis sutartimis, kurios pasirašytos su Lietuvą, veikai prieš Lietuvą ir jos tautą. Vartotojų teisės turi būti ginamos ( žr.. ES direktyvą ir reglamentą).

Nuo šio LR Seimo nariai bus tik įgalioti tautos tarnai, bet ne klounai juokinti tautą. Jeigu bandys piktnaudžiauti ir veikti prieš Įstatymą ir Lietuvos interesus, (piktnaudžiaujant pasitikėjimu)-veikimas pieš Lietuvą ir jos tautą, nusikalstama grupinė tyčia, bus vertinama, kaip ir numatyta BK kolektyvinis nusikaltimas. BK 24 straipsnis. Bendrininkavimas ir bendrininkų rūšys

1. Bendrininkavimas yra tyčinis bendras dviejų ar daugiau tarpusavyje susitarusių pakaltinamų ir sulaukusių šio kodekso 13 straipsnyje nustatyto amžiaus asmenų dalyvavimas darant nusikalstamą veiką.

2. Nusikalstamos veikos bendrininkai yra vykdytojas, organizatorius, kurstytojas ir padėjėjas.

3. Vykdytojas yra asmuo, nusikalstamą veiką padaręs pats arba pasitelkęs nepakaltinamus asmenis arba nesulaukusius šio kodekso 13 straipsnyje nustatyto amžiaus asmenis, arba kitus asmenis, kurie dėl tos veikos nėra kalti. Jeigu nusikalstamą veiką padarė keli asmenys kartu, tai kiekvienas iš jų laikomas vykdytoju (bendravykdytoju).

4. Organizatorius yra asmuo, subūręs organizuotą grupę ar nusikalstamą susivienijimą, jiems vadovavęs ar koordinavęs jų narių veiklą arba parengęs nusikalstamą veiką ar jai vadovavęs.

5. Kurstytojas yra asmuo, palenkęs kitą asmenį daryti nusikalstamą veiką.

6. Padėjėjas yra asmuo, padėjęs daryti nusikalstamą veiką duodamas patarimus, nurodymus, teikdamas priemones arba šalindamas kliūtis, saugodamas ar pridengdamas kitus bendrininkus, iš anksto pažadėjęs paslėpti nusikaltėlį, nusikalstamos veikos darymo įrankius ar priemones, šios veikos pėdsakus ar nusikalstamu būdu įgytus daiktus, taip pat asmuo iš anksto pažadėjęs realizuoti iš nusikalstamos veikos įgytus ar pagamintus daiktus.

Arvydas Balčius


Patiko? Pasidalinkite!