Patiko? Pasidalinkite!

37 puslapių Aušros Maldeikienės (kartu su E. Maldeikiu) veikalui „Metodinės rekomendacijos V. Lenino veikalui “Imperializmas kaip aukščiausioji kapitalizmo stadija” studijuoti“ (Vilnius, 1984) šiemet sukanka 35-eri metai (šaltinis: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Elektroninis katalogas).

VLADIMIRAS ILJIČIUS LENINAS IMPERIALIZMAS – AUKŠČIAUSIOJI KAPITALIZMO STADIJA (skaityti nemokamai)

Mūsų Aušra Maldeikienė

1976 m. baigė Vilniaus A. Vienuolio vidurinę mokyklą. Studijavo Vilniaus universiteto (VU) Finansų ir kredito fakultete, studijas tęsė Maskvos M. Lomonosovo universiteto Ekonomikos fakultete. 1982 m. jį baigė, suteikta ekonomistės ir politinės ekonomijos dėstytojos kvalifikacija.

1982–1984 m. dirbo Vilniaus universitete, dėstė Lietuvos žemės ūkio akademijoje. 1984–1987 m. Maskvos M. Lomonosovo universiteto aspirantė, 1987 m. apgynė disertaciją tema „Pagrindinis socializmo ekonominis dėsnis intensyvios ekonomikos sąlygomis”, suteiktas tuometinis ekonomikos mokslų kandidatės laipsnis (dabar – socialinių mokslų daktarė).

Egidijus Narutis


Patiko? Pasidalinkite!