Patiko? Pasidalinkite!

Lietuva pagaliau taps tikrai laisva ir nepriklausoma. Daugiau nei šimtas tūkstančių žmonių patikėjo Laisvės partijos idėjomis. Džiaugiamės, kad Lietuva yra pasiruošusi tikriems, esminiams, į ateitį orientuotiems pokyčiams!

Jūsų dėka, kitoje Seimo kadencijoje laisvės idėjoms atstovaus šie Laisvės partijos frakcijos nariai: Aušrinė Armonaitė, Morgana Danielė, Tomas Vytautas Raskevičius, Vytautas Mitalas, Monika Ošmianskienė, Evelina Dobrovolska, Artūras Žukauskas, Kasparas Adomaitis, Marius Matijošaitis, Silva Lengvinienė ir Ieva Pakarklytė.

Laisvės partija – TIKRI pokyčiai!

LGBT+ poroms – teisė į partnerystę ir santuoką

Visame pasaulyje ryškėja konfliktas tarp atvirų ir uždarų visuomenių šalininkų. Lietuvoje taip pat nesiliauja iniciatyvos užsidaryti ir nematyti kitų, prie mainstreamo nepritampančių visuomenės grupių. LGBT asmenys dažnai tampa neapykantos aukomis, ribojamos jų teisės į šeimos gyvenimą. Užtikrinsime, kad LGBT asmenys būtų teisiškai priimami kaip lygiateisiai visuomenės nariai. Priimsime Civilinio kodekso pakeitimo įstatymą, kuriuo būtų sureguliuoti tos pačios ir skirtingų lyčių šeimos partnerystės santykiai. Inicijuosime Konstitucijos pataisą, leisiančią tos pačios lyties šeimoms sudaryti civilinę santuoką.

Už laisvę narkotikams

Į baudimą orientuota, narkotikų vartojimą kriminalizuojanti narkotikų politika yra neveiksminga. Ji nukreipia ribotus teisėsaugos resursus kovai su narkotikus vartojančiais ir dažnai priklausomybės liga sergančiais žmonėmis, tačiau šios priemonės nemažina jų skaičiaus, juos marginalizuoja ir apsunkina pagalbos bei gydymo prieinamumą. Siūlome kitą kelią – tai perorientavimas iš baudžiamosios į sveikatos apsauga grįstą narkotikų politiką. Toks kelias leistų padidinti gydymo siekiančių priklausomų asmenų skaičių, skatintų jų reintegraciją į visuomenę ir darbo rinką, mažintų naštą, tenkančią teisėtvarkai ir teisėsaugai bei laisvės atėmimo vietų sistemai.

BV inf.


Patiko? Pasidalinkite!