Patiko? Pasidalinkite!

Mūsų įmonė su Jūsų Bendrove sudarė prekių pirkimo – pardavimo sutartį. Neseniai vienašališkai Jūsų Bendrovė pradėjo aptarnauti tik ligonius (kurie pastoviai vartoja vaistus) ir atsisakėte aptarnauti sveikus žmones (kurie nevartoja vaistų, nedalyvauja eksperimentuose, nesinaudoja netikru dokumentu pavadintu ”galimybių pasu”).

Lietuvos Respublikos Konstitucija skelbia, kad visi asmenys įstatymui, teismui, valstybės institucijoms ar pareigūnams yra lygūs. Žmogaus teisių  negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl įvairių asmens tapatybės bruožų. Teisių apribojimas ar privilegijų teikimas dėl lyties, amžiaus, rasės, religijos, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu ir dėl kitų priežasčių yra vadinamos diskriminacija (LR KONSTITUCIJOS 29 straipsnis ir kiti KT strp.)

Pranešame, kad mūsų įmonė kartu su verslo partneriais – įmonėmis, organizacijomis nuo 2021-11-08 nutraukiame bet kokį  bendradarbiavimą, atsisakome visų Jūsų Bendrovės teikiamų paslaugų. Šį terminą  pasirinkome todėl, kad manome, kad SAVININKAI turi galimybę iki 2021-11-08 nutraukti LR KONSTITUCIJOS pažeidinėjimą, žmonių segregaciją, diskriminaciją.

Bendrovės vadovybė turėtų viešai Lietuvos žmonių atsiprašyti. Primename, kad Niurnbergo teismas dėl nusikaltimų žmoniškumui teisė ne tik organizatorius, bet ir vykdytojus. Kaltinamieji gynėsi – “esą jie nėra teisiškai atsakingi už įvykdytus nusikaltimus, nes tuo metu vykdė vyriausybės įsakymus”.

Nuosprendyje buvo pabrėžta, kad „svarbiausia – ne įsakymo buvimas, bet moralinio pasirinkimo galimybė (paklusti arba nepaklusti žmogiškumui prieštaraujančiam įsakymui)“.

Mums nesuprantame, kad net nėra Vyriausybės sprendimo Jūsų  Bendrovei pažeidinėti LR KONSTITUCIJĄ, bet Jūs patys tai darote. Galimai Jūsų Bendrovės teisininkai nežino, kad žmonių teises, laisves galima būtų riboti tik ĮSTATYMU, o ne nusikalstamais, neteisėtais Vyriausybės sprendimais, įsakymais.

UAB “Palangos verslo centras” Direktorius Vygantas Petrauskas,  Kredito unijų narių asociacijos Pirmininkas Evaldas Petrauskas

 


Patiko? Pasidalinkite!