Patiko? Pasidalinkite!

Viso pasaulio valstybių žmonės yra valdomi politinio valdymo modeliais. Tai socialistinis, kapitalistinis, komunistinis, demokratinis, monarchinis, buržuazinis modelis, nors yra jų dar daugiau. Visi šie valdymo modeliai yra politiniai.

Politika. Kokią reikšmę turi šis žodis. Senovės graikų kalbos žodis ‘polis’ reiškia miestą – valstybę, o iš šio žodžio sudarytas būdvardis ‘politikos’ reiškia visa tai, kas susiję su valstybe ir jos gyvenimu. Tai gi. Norint suprasti politinio valdymo mechanizmą, riekia pasidomėti modeliu, kuriuo valdoma valstybė.

Nemanau kad kiekvienas žmogus, gali suprasti kaip veikia valstybės valdymo modelis. Todėl JAV ir pakeitė rinkimų reglamentą. JAV rinkimų teisę turi ne visi piliečiai, pvz. prezidentą renka atstovų rūmai. Ne visi kurie gyvena JAV o tik tie kurie nusimano valstybės valdyme.

Žodžiu valstybės valdymo mokslas yra labai sudegintas. TSRS santvarkoje, valstybei valdyti buvo ruošiami žmonės specialiose mokyklose. Jos vadinosi Вышая политичиская школа- Auštoji politinė mokykla. Tai instituto lygio mokyklos, kuriose ruošdavo politikus valstybės valdymui.

Dabar Lietuvoje yra universiteto lygio mokslas, jis vadinamas viešojo sektoriaus administravimas. Bet to nepakanka, norint tapti tarnautoju, ir valdyti valstybės vieną ar kitą sektorių. Dar reikia baigti specialybę tinkančią tam sektoriui. TSRS santvarkoje, toje pačioje aukštojoje politikos mokykloje, galėjai pasirinkti polit- ekonomikos specialybę ir pagal ją galėjai įgyti ir politiko ir ekonomisto specialybes.

Dabar gi, reikia atskirai paraleliai studijuoti kad ir ekonomikos fakultete. Turint ekonomisto išsilavinimą, jau galima galvoti apie politiko karjerą. Kodėl žmonės nesupranta, kaip valdomos valstybės. Todėl kad, valdymo santvarkos modelio pritaikymas iš principo yra apgaulės ir melo modelis žmonių masėms suvaldyti.

Žiauroka, bet taip valdomas pasaulis. Žakas Fresco, visa savo gyvenimą paskyrė alternatyvaus pasaulio valdymo modelio studijoms. Jis galvojo, kad galima pasaulį vesti socialinės politikos modelio pagalba. Tačiau taip ir nesugebėjo įrodyti, kad be melo ir jėgos galima valdyti žmonių mases.

Fantazuotojai, gali laikytis utopijos plano, neva nesąmonė, mes galime žmogų išvesti į doros kelią, ir jis taps sąmoningu ir geru ir teisingu, ir tt. Ponai ir ponios. Tai utopija. Žmogus yra plėšrūnas, ir jokie glostymai jo neprivers valgyti „žolę“. Todėl socialinės politikos modeliai yra utopija ir jų niekas pasaulyje nenaudoje.

Pasikartosiu. Jei jūs matote vienoje ar kitoje šalyje, į gatves išėjo žmonės su reikalavimais ir plakatais ir viską griauna degina ir vyksta taip vadinamas streikas, maištas ar kitokios riaušės.

Žinokite, tai suorganizavo valstybės valdymo struktūros. Nei viena pasaulio revoliucija, perversmas neįvyko vien per tai jog tai suorganizavo piliečiai. Visoms revoliucijoms, pietiniams karams ir pasauliniams karams, perversmams, , buvo panaudoti pinigai ir perversmo modelius sukūrė tam tikri specialistai.

Valstybės valdomos rotacijos būdų. Kai apačios nebegali, o viršūnės nebe sugeba, keičiamos viršūnės, ir valstybė valdoma toliau, ta pačia kryptimi. Tik žmonėms pakišamas kitas politinis valdymo modelis, Tai vadinama tęstinumu. Todėl kai išrenkamas naujas prezidentas, jis padėjęs ranką ant konstitucijos ištaria tuos žodžius. Pasižadu vykdyti įstatymų tęstinumą. Ačiū už dėmesį, kurie skaitė.

Ričardas Auglys


Patiko? Pasidalinkite!