Patiko? Pasidalinkite!

Viešumoje kilus pasipiktinimui dėl 160 mln. eurų permokų, kurią vartotojams privalės grąžinti „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), bendrovė pareiškė, kad žmonėms bus grąžinta visa suma, ir netgi 40 mln. eurų didesnė, o tai jau daroma per sumažintą tarifo dedamąją nuo 2022 metų. Tiesa, vartotojams lėšų gali tekti laukti daugiau nei 15 metų.

Spalio 30 d., Energetikos ir darnios plėtros komisija kviečia neeilinį posėdį, kuriame numatoma svarstyti Valstybės kontrolės 2023 m. spalio 24 d. paskelbtą valstybinio audito ataskaitą „Elektros energetikos sektoriaus valdymas“.

Valstybės kontrolieriai, atlikę elektros energetikos sektoriaus auditą, konstatavo, kad elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių plėtra – per lėta: 2020 m. tokios elektros energijos dalis galutiniame elektros energijos suvartojime turėjo pasiekti 30 proc., tačiau 2022 m. buvo pasiekta 25,5 proc. Auditorių teigimu, elektros energetikos infrastruktūros būkle ir teikiamų paslaugų kokybe turėtų būti rūpinamasi labiau – šiuo metu daugiau nei pusė elektros energijos skirstomųjų tinklų oro linijų viršija naudingo tarnavimo laiką vidutiniškai 14 metų.

Bene didžiausio visuomenės ir politikų atgarsio susilaukė ataskaitoje pateikta išvada, kad skirstomųjų tinklų operatoriaus AB ESO 2018–2021 m. gauta investicijų grąža dėl mažesnių nei numatytas poreikis investicijų į nusidėvėjusį turtą 160,2 mln. Eur viršijo nustatytą dydį. Tai reiškia, kad 2018–2021 m. vienas vartotojas už skirstymo paslaugas sumokėjo vidutiniškai 88,8 Eur daugiau nei turėjo, o susidariusią permoką planuojama visiškai grąžinti tik po 15 metų. AB ESO savo komentare teigia, kad Valstybės kontrolė, komunikuodama apie atliktą Energetikos sektoriaus auditą, pateikė visuomenę klaidinančias išvadas dėl ESO 2016–2021 metais neva neatliktų 160 mln. eurų investicijų. ESO vertinimu, Valstybės kontrolė neatsižvelgė į visas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos tuo metu taikytos kainodaros skaičiavimo metodikos ypatumus. Dėl skirtingo metodikos traktavimo ir neva neįvykusio investavimo netgi buvo kilęs teisinis ginčas tarp ESO ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos.

Komisijos posėdyje kviečiami dalyvauti ir išsakyti savo poziciją Valstybės kontrolės, Energetikos ministerijos, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos, AB ESO ir AB „Litgrid“ atstovai.

Parengta pagal LRS inf.


Patiko? Pasidalinkite!