Patiko? Pasidalinkite!

ES valstybės narės, padedamos Europos Komisijos ir ES kibernetinio saugumo agentūros ENISA, paskelbė ataskaitą dėl pažangos padarytos, įgyvendinant 2020 m. sausio mėn. Europos Komisijos patvirtintą bendrą ES rizikos mažinimo šioje srityje priemonių rinkinį.

Pagrindinės ataskaitos įžvalgos:

  • Padaryta nemaža pažanga, įgyvendinant kai kurias priemonių rinkinio priemones, konkrečiai, šiose srityse:
  • daugumoje valstybių narių buvo ar yra didinami nacionalinių reguliavimo institucijų įgaliojimai reguliuoti 5G saugumą, įskaitant įgaliojimus reguliuoti operatorių vykdomą tinklo įrangos ir paslaugų pirkimą.
  • keliose valstybėse narėse jau taikomos priemonės, kuriomis siekiama apriboti tiekėjų dalyvavimą atsižvelgiant į jų rizikos profilį. Valstybės narės raginamos toliau siekti pažangos ir per ateinančius mėnesius užbaigti šį procesą.
  • daugumoje valstybių narių peržiūrimi judriojo ryšio operatoriams taikomi tinklo saugumo ir atsparumo reikalavimai. Ataskaitoje pabrėžiama, kaip svarbu užtikrinti, kad šie reikalavimai būtų sugriežtinti, kad jie atitiktų pažangiausią praktiką, ir kad veiklos vykdytojai veiksmingai atliktų jų įgyvendinimo auditą ir užtikrintų jų vykdymą.
  • Padaryta nežymi pažanga kai kuriose srityse, todėl ataskaitoje raginama:
  • skubiai daryti pažangą, kad būtų sumažinta priklausomybės nuo didelės rizikos tiekėjų rizika.
  • spręsti techninius ar veiklos sunkumus, kurių kyla kuriant ir taikant konkrečias kelių pardavėjų strategijas atskiriems judriojo ryšio tinklo operatoriams arba nacionaliniu lygmeniu.
  • tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo srityje imtis veiksmų, kad to dar nepadariusiose valstybėse narėse nedelsiant būtų nustatytas nacionalinis tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo mechanizmas.

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje


Patiko? Pasidalinkite!