Patiko? Pasidalinkite!

Nuo gruodžio iki vasario Lietuvą sukrėtė politinių represijų banga. Tai taip vadinamas ,,šnipų” skandalas, dėk kurio persekiojami Algirdas Paleckis , Pavelas Ževžikovas, Valerijus Ivanovas, Leonas Minkevičius ir kiti patriotai. Dauguma šių žmonių –Socialistinio Liaudies fronto nariai arba susiję su šia organizacija. Po naujų metų vyksta daug kitų skandalingų procesų.

Vasario 20 d. Briuselyje, Europarlamente,  vyko forumas ,,Politiniai persekiojimai  Baltijos kraštuose”. Jį organizavo Europarlamento deputatai – M. Mitrofanovas (Latvija) ir J. Toom (Estija). Teko dalyvauti forume kartu su kolegomis S. Seredenko (Estija), T. Ždanok (Latvija) ir kitais žmogaus teisių gynėjais bei žurnalistais.

51544804_1236024306550914_1492204593638014976_n.jpg

Pristačiau pagrindinius žmogaus teisių pažeidimų Lietuvoje faktus :

Lietuvos socialistų partijos uždraudimas, jos lyderių J.Jermalavičiaus, J. Kuolelio ir kitų jų kolegų nuožmus persekiojimas. Susidorojimas su A. Paleckiu, D.Raugaliene ir kitais kairiosios opozicijos atstovais. Spaudimas antifašisto A.Janyšiaus atžvilgiu. Politinės bylos prieš kritikuojančius Lietuvos politiką V. Lekstučio, Ž. Razmino, O. Titorenko, G. Grabausko atžvilgiu. Nuožmus spaudimas S.Rakauskienės, O. Bekerienės ir kitų kairiųjų aktyvistų atžvilgiu, ko pasekmėje šie žmonės mirė.

Pastaruoju metu vykdomi nuožmūs persekiojimai, tame tarpe V. Titovo, E. Kanaitės, D. Šulco, M. Ivaškevičiaus, G.Grabausko, P.Ževžikovo ir kitų patriotų atžvilgiu  vykdomas puolimas.

Akivaizdūs žodžio laisvės pažeidimai. Puolimas prieš ,,Laisvą laikraštį“ ir jo redaktorių A.Drižių. Atakos prieš leidyklą ,,Politika“ ir jos vadovą P. Masilionį, G. Sapožnikovos knygos ,,Išdavystės kaina“ konfiskavimas. Puolimas prieš rašytoja R. Vanagaitę, jos knygų-knygos ,,Mūsiškiai“ ir kitų jos knygų išėmimas iš knygų ir bibliotekų. Prieš leidyklą ,,Baltoji gulbė“  nukreipti grubūs spaudimo veiksmai, tame tarpe  įtakojant knygynus ir bibliotekas išimti leidyklos knygas arba atsisakyti bendradarbiavimo su šia leidykla. Čia daug pasistengė ponia Auksė Ūsienė ir kiti kariškiai.

Nacistinių nusikaltėlių kultas Lietuvoje (Holokausto dalyvių J. Noreikos-generolo Vėtros, J. Krikštaponio, S Staniškio-Lito, J. Žemaičio-Vytauto ir kitų panašių veikėjų garbinimas, jų paminklų statymas, ir pan. veiksmai). Akivaizdūs rusofobijos ir antisemitizmo kurstymas.

Gal jau metas nutraukti persekiojimus ? Lietuva gali tapti taikos zona?

Vasario 22-27 d. Lietuvoje įsigalėję masiniai žmogaus  teisių pažeidimai pristatyti ir tarptautiniuose forumuose Čekijoje bei Rusijoje. Čia susirinkę žmogaus teisių gynėjai, taikos šalininkai, žurnalistai iš įvairių kraštų aptarė žmogaus teisių pažeidimus, svarstė klausimus, susijusius su tarptautinio judėjimo už taiką plėtra.

Žmonėms atsibodo mūsų krašte įsigalėjusi priespauda. Kiek gali tęstis žmonių persekiojimai ?  Kaip ir karo kurstymas. Tad tikrai pasvarstykime, ko reikia Lietuvai-karo ar taikos? Manau,  jau metas Lietuvai tapti taikos zona, panaikinti armiją, nusiginkluoti, gražiai sutarti su kaimynais, ir tada gyvensime ir geriau, ir ramiau.

Giedrius Grabauskas


Patiko? Pasidalinkite!