Patiko? Pasidalinkite!

EP ragina imtis veiksmų, skirtų psichinei sveikatai apsaugoti. Psichinės sveikatos problemų padaugėjimas gali reikšti artėjančią kitą sveikatos krizę, todėl EP nariai nori imtis veiksmų.

COVID-19 psichozės įtaka psichinei sveikatai

Pandemija ir ekonominė krizė sukėlė didelę įtampą visų piliečių psichinei sveikatai ir gerovei – padidėjo su darbu susijusios psichosocialinės rizikos paplitimas ir didesnis streso, nerimo ir depresijos lygis. Tačiau psichinė sveikata nėra laikoma tokiu pačiu prioritetu, kaip fizinė sveikata, teigiama EP Užimtumo komiteto pranešime dėl psichikos sveikatos skaitmeniniame darbo pasaulyje.

Pranešime nurodoma, kad 2021 metais 64 proc. jaunuolių nuo 18 iki 34 metų grėsė depresija dėl užimtumo ir finansinių bei išsilavinimo perspektyvų stokos, taip pat dėl vienatvės ir socialinės izoliacijos.

Su darbu susijusių psichinės sveikatos problemų prevencija

ES institucijos ir valstybės narės yra raginamos pripažinti aukštą su darbu susijusių psichinės sveikatos problemų lygį ir ieškoti būdų, kaip padėti užkirsti kelią psichinės sveikatos problemoms skaitmeninio darbo pasaulyje.

Pranešime raginama priimti teisės aktus, nustatančius minimalius nuotolinio darbo reikalavimus visoje ES, nepakenkiant nuotoliniu būdu dirbančių darbuotojų darbo sąlygoms.

Jame taip pat raginama nustatyti lanksčias darbo valandas, taip padedant sumažinti su darbu susijusį stresą bei užsiimti darbdavių švietimu psichinės sveikatos klausimais.

Be to, 2023 m. siūloma paskelbti ES geros psichinės sveikatos metais, taip užtikrinant dėmesį šiam klausimui.

Naujausiame pranešime pabrėžiamas EP susirūpinimas psichine sveikata. 2020 m. liepos mėn. rezoliucijoje dėl ES visuomenės sveikatos strategijos laikotarpiu po COVID-19 EP pripažino psichinę sveikatą pagrindine žmogaus teise ir paragino parengti ES veiksmų planą šiuo klausimu.

Liepos 4–7 d. plenarinės sesijos metu EP nariai diskutuos ir balsuos dėl pranešimo dėl psichinės sveikatos skaitmeniniame darbo pasaulyje.

BV inf.

Patiko? Pasidalinkite!