Patiko? Pasidalinkite!

Filosofo Vytauto Radžvilo vadovaujama politinė partija „Nacionalinis susivienijimas“ paskelbė pareiškimą dėl būtinybės pradėti esminę šalies visuomeninio ir politinio gyvenimo pertvarką.

Pareiškime atkreipiamas dėmesys, kad stiprėja prasidėjęs tiesioginis, didelio masto hibridinio karo prieš Lietuvą pobūdį įgyjantis atviras valstybės idėjinių ir vertybinių pagrindų griovimas.

„Siekiama sugrąžinti ir valstybei primesti SSRS ir Rusijos skleidžiamą Antrojo pasaulinio karo ir Lietuvos pasipriešinimo bei Laisvė kovų istorijos interpretaciją“, – rašoma pareiškime.

Pasak pareiškimo autorių, siekiant išvengti tokios atomazgos ir išsaugoti Tautą bei valstybę būtina pradėti esminę visų svarbiausių Lietuvos gyvenimo sričių pertvarką.

„Pagrindinis jos tikslas – išlaisvinti moraliai ir politiškai bankrutavusios nomenklatūrinės oligarchinės santvarkos sukaustytas tautos ir visuomenės iniciatyvą, energiją ir kūrybines galias. „Sugrąžinti Kovo 11-osios Respubliką Tautai!“ – toks yra moralinis ir politinis vis didesnio skaičiaus bundančių ir trokštančių esminių pokyčių Lietuvos piliečių reikalavimas valdžiai“, – skelbiama partijos pareiškime.

Jame taip pat išvardijama, kokių parengiamųjų veiksmų nedelsiant ir ryžtingai reikia imtis įgyvendinant tokią pertvarką:

• Atsisakyti ideologinės „globalios Lietuvos“ vizijos ir inicijuoti tautai bei valstybei savižudiškos Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ atšaukimą.

• Pakviesti visuomenę parengti nacionalinius interesus atitinkančią, tautos ir valstybės išlikimą laiduosiančią šalies ilgalaikės plėtros strategiją.

• Kuriant strategiją kaip lygiaverčiai ir lygiateisiai šio svarbaus Lietuvos ateičiai darbo dalyviai turi būti pasitelkti tautines ir valstybines nuostatas nuosekliai ir tvirtai ginantys ir todėl iki šiol valdžios ignoruojami kvalifikuoti ir patriotiški piliečiai.

• Užkirsti kelią tiesioginiam ir atviram nacionalinio valstybingumo pagrindų griovimui ir neleisti LR Seimui priimti tautinių mažumų ir kitų įstatymų, kuriais siekiama de facto įtvirtinti administracinę-politinę kai kurių regionų autonomiją ir paneigiamas konstitucinis lietuvių tautos kaip valstybės steigėjos statusas atkuriant okupuotos LSSR laikų tvarką, kai tauta buvo laikoma tik viena iš daugelio „internacionalinės Lietuvos darbo liaudies“ etnokultūrinių kalbinių bendrijų.

• Atkurti realią visuomeninę ir parlamentinę specialiųjų tarnybų veiklos priežiūrą ir kontrolę.

• Nutraukti viešąją inkviziciją – stabdyti dažnėjančias ir vis aršesnes piliečių moralinio, politinio ir psichologinio persekiojimo ir terorizavimo dėl ,,neteisingų pažiūrų“ kampanijas.

• Uždrausti piliečių diskriminavimą ir susidorojimus su jais pažiūrų ir įsitikinimų pagrindu,  ištirti visus žinomus tokio susidorojimo atvejus ir atskleisti jų organizatorius bei vykdytojus.

• Nedelsiant stabdyti Lietuvoje įsigalėjusią visuotinę ir nuolatinę, mastais ir griežtumu prilygstančią veikusiai sovietmečiu, nuomonių ir pažiūrų cenzūra ir imtis politinių bei teisinių  priemonių jai nutraukti.

• Iš pagrindų pertvarkyti globalistinės ideologijos propagandos ir antivalstybinės ardomosios veiklos židiniu tapusią LRT ir grąžinti iš mokesčių mokėtojų pinigų išlaikomą nacionalinį transliuotoją visuomenei.

• Neteikti LR Seimui ratifikuoti prigimtinę šeimą griaunančios Stambulo konvencijos ir neleisti, kad būtų priimti totalitarinę genderizmo ideologiją Lietuvoje įtvirtinantys antidemokratiniai įstatymai.

• Nutraukti antilietuviškos ir antivalstybinės ideologijos ir propagandos sklaidos visose akademinio ir viešojo gyvenimo srityse ir šią ideologiją formuojančių bei skleidžiančių asmenų ir institucijų finansavimą valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšomis.

• Pradėti valingai formuoti aiškią ir nuoseklią valstybinę istorijos ir istorinės atminties politiką, užkardyti Lietuvos valstybei priešiškų politinių jėgų kišimąsi į Lietuvos Gyventojų Genocido ir Rezistecijos Tyrimų Centro veiklą, bandymus pakeisti jo vadovybę ir panaudoti Centrą Lietuvos laisvės kovotojų bei rezistentų juodinimui ir šmeižtui.

• Nedelsiant naikinti iš sovietmečio perimtas ir dar labiau išplėtotas nomenklatūrines privilegijas įvedant viešą, skaidrią ir aiškią atlyginimų viešajame sektoriuje sistemą, atsisakant privilegijuotų pensininkų kategorijų ir atšaukiant padidintas pensijas buvusiems okupacinio režimo represinių struktūrų darbuotojams.

• Pandemijos sukelto ekonominio sunkmečio sąlygomis imtis realių žingsnių visų lygių biurokratiniam aparatui mažinti, naikinti mokesčių mokėtojų pinigais parazituojančių viešųjų įstaigų, valdžią aptarnaujančių tariamai nevyriausybinių organizacijų tinklą, sutaupytas lėšas skiriant nuo įvestų veiklos apribojimų nukentėjusių piliečių ir smulkiojo bei vidutinio verslo poreikiams tenkinti.

Partija taip pat kreipėsi į valstybės lyderį Gitaną Nausėdą.

„Kreipiamės į Jus ir raginame Lietuvoje pradėti demokratiją, viešumą ir piliečių teises turinčią atkurti esminę šalies politinio gyvenimo pertvarką. Kviečiame Jus tapti tokios pertvarkos iniciatoriumi ir aptarti jos įgyvendinimo kryptis ir būdus su Lietuvos pilietinės visuomenės ir politinės tautos atstovais“, – rašoma pareiškime.

Šalies vadovas taip pat informuotas, kad pareiškimo autoriai tikisi būti išklausyti ir išgirsti.

„Viliamės būti išklausyti ir išgirsti. <…> Sąjūdis parodė ir įrodė, kad kovoti galime ir mokame. Prireikus šiai kovai esame pasiruošę ir šiandien. Bet trokštame ir tikimės lygiateisio ir pagarbaus valdžios ir piliečių dialogo, kuris būtų tvirčiausias ir patikimiausias seniai pribrendusių pokyčių Lietuvoje taikaus ir sklandaus įgyvendinimo laidas“, – tokiais žodžiais baigiamas pareiškimas.

Kovo 11 d. mitinge prie Prezidentūros partijos vadovas V. Radžvilas plačiau pakomentavo pareiškimo turinį:

P. S. Ekspertai.eu primena, kad dar prieš sukuriant politinę partiją „Nacionalinis susivienijimas“ V. Radžvilas su bendraminčiais yra paskelbęs, kad „dalyvavimas NATO ir Europos Sąjungoje Lietuvai padeda atsispirti prieš vis agresyvesnę putiniškos Rusijos politiką regione bei mėginimus įtakoti mūsų šalies politinį, ekonominį gyvenimą“.

„Partnerystė su euroatlantinės bendrijos šalimis yra esminis mūsų valstybės saugumo, gerovės ir klestėjimo ramstis“, – po tokiais žodžiais su keliais Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio pirmeiviais pasirašė filosofas, 2018 m. minint šio Sąjūdžio trisdešimtmetį.

Ekspertai.eu taip pat primena, kad vietos Seime siekianti partija „Nacionalinis susivienijimas“ savo programoje yra įsipareigojusi „priešintis ES kariuomenės kūrimui, dubliuojančiam NATO veiklą Europoje ir pavojingai skaldančiam euroatlantinę vienybę, didinančiam įtampą su svarbiausia Lietuvos užsienio politikos partnere ir saugumo garantu – JAV“.

„Priklausomybė euroatlantinei bendrijai yra kertinis Lietuvos civilizacinio ir geopolitinio tapatumo dėmuo. Ji lemia ir nekintantį Lietuvos interesą būti NATO ir Europos Sąjungos nare“, – rašoma partijos programoje.

Ši partija siekia, kad energetinio saugumo srityje būtų atšauktas ES pritarimas „Nord Stream 2“ projektui, o ES mastu turi būti aiškiai įtvirtintas ir principingai bei nuosekliai taikomas lygus nacių ir sovietų režimų nusikaltimų vertinimas.

ekspertai.eu


Patiko? Pasidalinkite!