Patiko? Pasidalinkite!

Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga 2019.05.28 kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, dėl „Laisvės TV” , dar kitaip vadinamos „Tapino TV”, paskleistos galimai šmeižiančios, niekinančios ir žeidžiančios informacijos skleidimo.

„Laisvės TV” paskleidę sumontuotą medžiagą, ,,Kaip dauginasi kremlinė propaganda ir jos daugintojai– kurioje, tokie asmenys kaip: Rita Miliūtė, Nerijus Maliukevičius, Algis Ramanauskas, Marius Laurinavičius, Karolis Žukauskas, Ričardas Savukynas atvirai žemino aktyvius visuomenininkus, žmogaus teisių gynėjus, žurnalistus.

„Laisvės TV” žinoma, kai Andriaus Tapino internetinė televizija, bet jos oficialus direktorius yra Mykolas Markauskas. Šiuo atveju daugelyje nurodytų pareiškime BK (baudžiamojo kodekso) straipsnių už numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo – šiuo atveju įmonės direktorius.

„Rekvizitai.lt” duomenimis, ši „kontora” yra dosniai finansuojama. 2017 metų duomenimis, jų apyvarta siekė virš 500 000 eurų.

Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 5-asis skyrius, persiuntė Vilniaus apskrities VPK Vilniaus m. 6 PK VS viršininkui Vladimirui Deriaginui nagrinėjimui gautą „Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos” pareiškimą, kurį Generalinei prokuratūrai, gegužės 28d. pasirašė ir įteikė Giedrius Grabauskas, Vaidas Lekstutis ir Laurynas Ragelskis.

Generalinė Prokuratūra ikiteisminis Laisvės televizija laisvės TV Tapinas Ramanauskas Miliūtė.PNG
Pareiškime buvo prašoma pradėti ikiteisminį tyrimą, dėl „Laisvės TV” reportaže, pateiktos melagingos informacijos, šmeižto, ir neapykantos kurstymo. Visa tai vykdoma organizuota forma, t.y. -regimi požymiai, kad suburtas galimai nusikalstamas susivienijimas arba antikonstitucinė grupė. Įžvelgiame, kad filmo kūrėjai ir jame aktyviai dalyvavę asmenys galimai pažeidė šiuos LR Baudžiamojo kodekso straipsnius – 121 straipsnį, 154 straipsnį., 170 straipsnį, 249 straipsnį.

121 straipsnis. Antikonstitucinių grupių ar organizacijų kūrimas ir veikla.

Tas, kas kūrė organizacijas ar ginkluotas grupes, turinčias tikslą neteisėtu būdu pakeisti Lietuvos valstybės konstitucinę santvarką, kėsintis į jos nepriklausomybę, pažeisti teritorijos vientisumą, arba dalyvavo tokių organizacijų ar grupių veikloje, baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dešimties metų.

154 straipsnis. Šmeižimas.

1. Tas, kas paskleidė apie kitą žmogų tikrovės neatitinkančią informaciją, galinčią paniekinti ar pažeminti tą asmenį arba pakirsti pasitikėjimą juo, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

2. Tas, kas šmeižė asmenį, neva šis padarė sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, arba per visuomenės informavimo priemonę ar spaudinyje, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

3. Už šiame straipsnyje numatytas veikas asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas.

170 straipsnis. Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę.

1. Tas, kas turėdamas tikslą platinti gamino, įsigijo, siuntė, gabeno, laikė dalykus, kuriuose tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba kurstoma smurtauti, fiziškai susidoroti su tokia žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu, arba juos platino, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

2. Tas, kas viešai tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

3. Tas, kas viešai kurstė smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba finansavo ar kitaip materialiai rėmė tokią veiklą, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

4. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

249 straipsnis. Nusikalstamas susivienijimas.

1. Tas, kas dalyvavo nusikalstamo susivienijimo veikloje, baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki penkiolikos metų.

„Laisvės TV” reportažo kūrėjai, daugelį metų galimai turėjo Dalios Grybauskaitės užnugarį ir nebaudžiamumą. Ši byla parodys, ar prokuratūra, teismai ir policija, vis dar dangsto galimai nusikalstamą grupuotę, ar ir toliau bus jiems leista nebaudžiamiems užsiiminėti galimai nusikalstama veikla.

„BV” inf.


Patiko? Pasidalinkite!