Patiko? Pasidalinkite!

2019 m. vasario 28 d. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija atliko valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės saugai svarbių kėlimo įrenginių ir įrenginių, kurie kelia saugai svarbią įrangą, patikrinimą.

VATESI specialistai patikrino, kaip saugoma Ignalinos AE 1-ojo ir 2-ojo bloko reaktorių ir panaudoto branduolinio kuro saugojimo baseinų salėse esanti saugai svarbių kėlimo įrenginių kėlimo įranga (stropai, grandinės, griebtuvai, traversos), kaip vykdoma šios įrangos techninė priežiūra bei tvarkoma dokumentacija, ar eksploatuojama kėlimo įranga atitinka šiai įrangai keliamus reikalavimus.

Patikrinimo metu nustatytas vienas pažeidimas – tikrintose patalpose rasta mechaniškai pažeistų ir brokuotų stropų, kurie pagal nustatytas instrukcijas turi būti nedelsiant pašalinti iš kranų darbo zonos, taip pat nustatyta, kad netinkamai pildoma kėlimo įrangos apskaitos dokumentacija.

VĮ Ignalinos atominei elektrinei pateiktas privalomas vykdyti nurodymas pašalinti nustatytą pažeidimą iki 2019 m. gegužės 31 d.

vatesi inf.


Patiko? Pasidalinkite!